Multifunctionele ontwikkeling gebied Overhoeks

Periode: maart 2015 – heden
Klant: Gemeente Amsterdam
Expertise: Gebiedsontwikkeling / Projectleider Grond en Ontwikkeling

De uitdaging

Het project Overhoeks omvat de bouw van meer dan 400.000 m2 op een voormalig laboratoriumterrein van Shell, direct gelegen aan het IJ. De gemeente heeft het terrein in 2002 verworven van Shell en geeft de gronden in erfpacht uit. Het gebied maakt deel uit van de sprong over het IJ en was één van de eerste locaties die er voor zorgt dat ook de noordzijde van het IJ een deel gaat uitmaken van het centrum.

In het gebied worden zo’n 3000 woningen, recreatieve voorzieningen, waaronder het  filmmuseum EYE, een groot hotel-congrescentrum en een tweetal onderwijsinstellingen gerealiseerd. Ook de aanleg van de openbare ruimte, waaronder een park, maken deel uit van het plan. Een deel van deze functies is reeds gerealiseerd, en ander deel in aanbouw.

De gemeente heeft hoge ambities ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit van het project. Tegelijkertijd is de handelingsvrijheid van de gemeente beperkt, want voor een groot deel van het plan zijn contractuele afspraken gemaakt met marktpartijen die dateren uit de crisisperiode, waardoor de positie van de gemeente minder sterk is. Daarnaast zijn de gemeentelijke budgetten gelimiteerd terwijl de kosten stijgen. Tegelijkertijd is de druk groot om nog zo’n 1500-2000 woningen in het gebied snel te realiseren.

De oplossing

Balance ondersteunt de gemeente Amsterdam bij dit project door invulling te geven aan de rol van projectleider grond en ontwikkeling. De werkzaamheden betreffen het leveren van adviezen ten behoeve van de planvorming en het tenderen van gronden en te transformeren gebouwen. Balance ondersteunt bij het beheren en optimaliseren van de grondexploitatie. Daarnaast adviseren we over de wijze van samenwerking met marktpartijen, voeren we namens de opdrachtgever onderhandelingen en ondersteunen we bij het opstellen van contracten. Ook is Balance verantwoordelijk voor de naleving van de contracten met partijen die reeds een positie hebben in het gebied.

toolkit-expertise

Meer weten over Projectmanagement?

Neem een kijkje in onze toolkit en lees exact wat we voor jou kunnen betekenen.

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Pilot KleirijperijBouwvereniging