Project

Multifunctionele ontwikkeling gebied Overhoeks

Periode: maart 2015 – heden
Klant: Gemeente Amsterdam
Expertise: Gebiedsontwikkeling / Projectleider Grond en Ontwikkeling

De uitdaging

Het project Overhoeks omvat de bouw van meer dan 400.000 m2 op een voormalig laboratoriumterrein van Shell, direct gelegen aan het IJ. De gemeente heeft het terrein in 2002 verworven van Shell en geeft de gronden in erfpacht uit. Het gebied maakt deel uit van de sprong over het IJ en was één van de eerste locaties die er voor zorgt dat ook de noordzijde van het IJ een deel gaat uitmaken van het centrum.

In het gebied worden zo’n 3000 woningen, recreatieve voorzieningen, waaronder het  filmmuseum EYE, een groot hotel-congrescentrum en een tweetal onderwijsinstellingen gerealiseerd. Ook de aanleg van de openbare ruimte, waaronder een park, maken deel uit van het plan. Een deel van deze functies is reeds gerealiseerd, en ander deel in aanbouw.

De gemeente heeft hoge ambities ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit van het project. Tegelijkertijd is de handelingsvrijheid van de gemeente beperkt, want voor een groot deel van het plan zijn contractuele afspraken gemaakt met marktpartijen die dateren uit de crisisperiode, waardoor de positie van de gemeente minder sterk is. Daarnaast zijn de gemeentelijke budgetten gelimiteerd terwijl de kosten stijgen. Tegelijkertijd is de druk groot om nog zo’n 1500-2000 woningen in het gebied snel te realiseren.

De oplossing

Balance ondersteunt de gemeente Amsterdam bij dit project door invulling te geven aan de rol van projectleider grond en ontwikkeling. De werkzaamheden betreffen het leveren van adviezen ten behoeve van de planvorming en het tenderen van gronden en te transformeren gebouwen. Balance ondersteunt bij het beheren en optimaliseren van de grondexploitatie. Daarnaast adviseren we over de wijze van samenwerking met marktpartijen, voeren we namens de opdrachtgever onderhandelingen en ondersteunen we bij het opstellen van contracten. Ook is Balance verantwoordelijk voor de naleving van de contracten met partijen die reeds een positie hebben in het gebied.

toolkit-expertise

Meer weten over Projectmanagement?

Neem een kijkje in onze toolkit en lees exact wat we voor jou kunnen betekenen.

Projecten uit de praktijk

Project

De Nieuwe Kern & Balance

Gebiedsontwikkeling midden in de Randstad is vaak een grote uitdaging. De Nieuwe Kern is een plan van de Gemeente Ouder-Amstel om het gebied ten noorden van de Johan Cruijff ArenA aan te pakken. Dit gebied ligt tussen de rijksweg A2 en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Het doel is het realiseren van 4.500 woningen binnen een multifunctioneel gebied met ruimte voor publieke, private en particuliere belangen.

Project

Woonbron & Balance

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de participatiewet en jeugdhulp. Alphen aan de Rijn heeft als eerste gemeente in Nederland een eigen inkoopstrategie ontwikkeld. Hierbij zijn de kosten beheerst en is de administratieve last niet toegenomen. Balance hielp bij de ontwikkeling.

Project

Herontwikkeling RDM-Oost

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal.

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken.

Project

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkwaterstaat wil het sluiscomplex bij Eefde gaan uitbreiden met een tweede sluis. Aan Balance de taak om, voor het project Uitbreiding Sluis Eefde, een stakeholderanalyse en -strategie op te stellen, en uit te voeren voor de aanbesteding en realisatiefase.

Op dit moment zijn de wachttijden te lang (deze bedragen zo’n 30 minuten) en de sluis te klein. De sluis is een belangrijk knooppunt wat er toe leidt dat de sluis kwetsbaar is in geval van onderhoud of calamiteiten.

De Nieuwe Kern & Balance

Woonbron & Balance

Herontwikkeling RDM-Oost

Uitbreiding sluis Eefde

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Bestemmingsplan De Buitenplaats in Leusden