Project

Multifunctionele ontwikkeling gebied Overhoeks

Periode: maart 2015 – heden
Klant: Gemeente Amsterdam
Expertise: Gebiedsontwikkeling / Projectleider Grond en Ontwikkeling

De uitdaging

Het project Overhoeks omvat de bouw van meer dan 400.000 m2 op een voormalig laboratoriumterrein van Shell, direct gelegen aan het IJ. De gemeente heeft het terrein in 2002 verworven van Shell en geeft de gronden in erfpacht uit. Het gebied maakt deel uit van de sprong over het IJ en was één van de eerste locaties die er voor zorgt dat ook de noordzijde van het IJ een deel gaat uitmaken van het centrum.

In het gebied worden zo’n 3000 woningen, recreatieve voorzieningen, waaronder het  filmmuseum EYE, een groot hotel-congrescentrum en een tweetal onderwijsinstellingen gerealiseerd. Ook de aanleg van de openbare ruimte, waaronder een park, maken deel uit van het plan. Een deel van deze functies is reeds gerealiseerd, en ander deel in aanbouw.

De gemeente heeft hoge ambities ten aanzien van de ruimtelijke kwaliteit van het project. Tegelijkertijd is de handelingsvrijheid van de gemeente beperkt, want voor een groot deel van het plan zijn contractuele afspraken gemaakt met marktpartijen die dateren uit de crisisperiode, waardoor de positie van de gemeente minder sterk is. Daarnaast zijn de gemeentelijke budgetten gelimiteerd terwijl de kosten stijgen. Tegelijkertijd is de druk groot om nog zo’n 1500-2000 woningen in het gebied snel te realiseren.

De oplossing

Balance ondersteunt de gemeente Amsterdam bij dit project door invulling te geven aan de rol van projectleider grond en ontwikkeling. De werkzaamheden betreffen het leveren van adviezen ten behoeve van de planvorming en het tenderen van gronden en te transformeren gebouwen. Balance ondersteunt bij het beheren en optimaliseren van de grondexploitatie. Daarnaast adviseren we over de wijze van samenwerking met marktpartijen, voeren we namens de opdrachtgever onderhandelingen en ondersteunen we bij het opstellen van contracten. Ook is Balance verantwoordelijk voor de naleving van de contracten met partijen die reeds een positie hebben in het gebied.

toolkit-expertise

Meer weten over Projectmanagement?

Neem een kijkje in onze toolkit en lees exact wat we voor jou kunnen betekenen.

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Pilot KleirijperijGeluidwerende voorzieningen Veldhuizen