Project

Hoogheemraadschap van Rijnland

Een contractmanager aanstellen terwijl tegelijk de omvang van het project niet duidelijk was

Status: Lopend
Klant: Hoogheemraadschap van Rijnland

licht

Filter per expertise categorie

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een Integraal Projectmanagement Team opgericht. Balance is gevraagd invulling te geven aan de rol van contractmanager, technisch manager en een manager projectbeheersing; een allround uitdaging. Hoogheemraadschap van Rijnland zorgt onder het motto ‘Droge Voeten en Schoon Water’ voor de veiligheid van regionale waterkeringen, hiervoor heeft Balance het team samengesteld.

Op zoek naar een contractmanager en tegelijk twee rollen positief invullen

De grootste uitdaging voor Rijnland, en dus de contractmanager van Balance, was de onzekerheid over de omvang van het project. Alle objecten op de waterkering moeten op veiligheid getoetst worden, maar hoeveel het er exact zijn, is niet duidelijk. Daarom is gekozen voor een innovatieve aanbesteding. Doordat de contractmanager ook de rol van technisch manager heeft, is de innovatieve aanpak tot maatwerk te maken. Voor Rijnland leidt deze aanpak tot een volle benutting van de innovatiekracht van de martkpartijen.

Meer informatie?

Neem contact op met
Johan Offermans
T. 020 676 3993
E. johanoffermans@balance.nl

Project: Bouwvereniging “Onze Woning” & Balance

Intern een innovatieve aanpak en tegelijk de interesse wekken van buitenaf

Intern een innovatieve aanpak en tegelijk de interesse wekken van buitenaf

Balance heeft samen met Hoogheemraadschap van Rijnland grote stappen gemaakt. Zo is er geschikte invulling gevonden voor de posities van contractmanager en technisch manager. Hiermee heeft Hoogheemraadschap van Rijnland de benodigde kennis in huis gehaald.

Het project loopt tot eind 2024. Balance hoopt nog meer stappen voor Hoogheemraadschap van Rijnland te maken. De interne opdrachtgever is zeer tevreden, Balance heeft gezorgd voor een innovatieve aanpak met draagvlak, die de interesse heeft gewekt van andere waterschappen.

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

niels-minnen
Quote

Professioneel, kundig en betrokken

“In Rijnlands IPM-team dat verantwoordelijk is voor de toetsing van de regionale keringen worden twee teamleden geleverd door Balance, te weten de manager projectbeheersing en een combinatierol van contractmanager en technisch manager. Als projectmanager ervaar ik beide teamleden als professioneel, kundig en betrokken. De ervaring die ze meebrengen maakt dat ze direct inzetbaar zijn en helpt Rijnland met een goed lopend project.”

Niels Minnen
Projectmanager

Projecten uit de praktijk

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), gevestigd in Zwolle, beheert watersystemen, waterkeringen en waterzuiveringen. WDODelta heeft Balance gevraagd te ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen.

Balance heeft nieuwe teams opgezet. Vanaf begin oktober 2019 gaan de bouwteams draaien als zelfstandige teams, gefaciliteerd door het Integraal Projectmanagement Team. Sturing vindt plaats door een centrale stuurgroep van WDODelta.

Meer lezen

Project

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterschap AGV ontwikkelde een nieuwe techniek voor het versterken van dijken. In een pilotproject heeft Balance gezorgd voor een sterk projectmanagement. Hier werd gestuurd op samenwerking, tussen diverse belanghebbenden, wat leidt tot resultaat!

Balance heeft in een Integraal Projectmanagement team (IPM-team) het project uitgevoerd, het team bestond uit Waternet, een aannemer en een adviesbureau. Er is een gezamenlijke projectorganisatie opgezet en ingericht

Meer lezen

Project

Grond & Ontwikkeling

Balance verzorgt coördinatie 200 gebiedsontwikkelingsprojecten

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Grond & Ontwikkeling

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

SloterdijkAmstel