Project

Hoogheemraadschap van Rijnland

Een contractmanager aanstellen terwijl tegelijk de omvang van het project niet duidelijk was

Status: Lopend
Klant: Hoogheemraadschap van Rijnland

licht

Filter per expertise categorie

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een Integraal Projectmanagement Team opgericht. Balance is gevraagd invulling te geven aan de rol van contractmanager, technisch manager en een manager projectbeheersing; een allround uitdaging. Hoogheemraadschap van Rijnland zorgt onder het motto ‘Droge Voeten en Schoon Water’ voor de veiligheid van regionale waterkeringen, hiervoor heeft Balance het team samengesteld.

Op zoek naar een contractmanager en tegelijk twee rollen positief invullen

De grootste uitdaging voor Rijnland, en dus de contractmanager van Balance, was de onzekerheid over de omvang van het project. Alle objecten op de waterkering moeten op veiligheid getoetst worden, maar hoeveel het er exact zijn, is niet duidelijk. Daarom is gekozen voor een innovatieve aanbesteding. Doordat de contractmanager ook de rol van technisch manager heeft, is de innovatieve aanpak tot maatwerk te maken. Voor Rijnland leidt deze aanpak tot een volle benutting van de innovatiekracht van de martkpartijen.

Meer informatie?

Neem contact op met
Johan Offermans
T. 020 676 3993
E. johanoffermans@balance.nl

Project: Bouwvereniging “Onze Woning” & Balance

Intern een innovatieve aanpak en tegelijk de interesse wekken van buitenaf

Intern een innovatieve aanpak en tegelijk de interesse wekken van buitenaf

Balance heeft samen met Hoogheemraadschap van Rijnland grote stappen gemaakt. Zo is er geschikte invulling gevonden voor de posities van contractmanager en technisch manager. Hiermee heeft Hoogheemraadschap van Rijnland de benodigde kennis in huis gehaald.

Het project loopt tot eind 2024. Balance hoopt nog meer stappen voor Hoogheemraadschap van Rijnland te maken. De interne opdrachtgever is zeer tevreden, Balance heeft gezorgd voor een innovatieve aanpak met draagvlak, die de interesse heeft gewekt van andere waterschappen.

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

niels-minnen
Quote

Professioneel, kundig en betrokken

“In Rijnlands IPM-team dat verantwoordelijk is voor de toetsing van de regionale keringen worden twee teamleden geleverd door Balance, te weten de manager projectbeheersing en een combinatierol van contractmanager en technisch manager. Als projectmanager ervaar ik beide teamleden als professioneel, kundig en betrokken. De ervaring die ze meebrengen maakt dat ze direct inzetbaar zijn en helpt Rijnland met een goed lopend project.”

Niels Minnen
Projectmanager

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken