Project

Herontwikkeling RDM-Oost

Periode: 2012 tot en met 2018
Klant: Havenbedrijf Rotterdam
Expertise: Projectmanagement / Gebiedsontwikkeling

De uitdaging

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken. Het onderdeel, waar Balance aan meewerkte, was de herontwikkeling van het oostelijk deel van het RDM-terrein. Dit bestond uit de renovatie van (deels monumentale) bedrijfsruimten, sanering en herinrichting van terreinen, aanleg van (openbare) infra, renovatie/nieuwbouw van kademuren en verhuring/gronduitgifte aan klanten.

De oplossing

Door een goed geplande gefaseerde uitvoering van verschillende deelprojecten is het gelukt de gewenste herontwikkeling te realiseren. Balance leverde een projectmanager die verantwoordelijk was voor deze aanpak en de uitvoering van de verschillende deelprojecten. Uiteraard alles in overleg met Havenbedrijf Rotterdam.

De deelprojecten zijn zo georganiseerd dat de bedrijfsvoering van een grote logistieke maritieme dienstverlener ongehinderd doorgang kon vinden. Een andere klant heeft na uitgifte van de grond een logistieke hal gebouwd, terwijl parallel daaraan een kade en de toegangsweg zijn aangelegd.

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal. De cascorenovatie is op risico uitgevoerd. Na contractering van klanten zijn de verschillende bedrijfsruimten aangepast aan de klantspecifieke wensen.

toolkit-expertise

Meer weten over Projectmanagement?

Neem een kijkje in onze toolkit en lees exact wat we voor jou kunnen betekenen.

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Bestemmingsplan De Buitenplaats in Leusden