Project

Herontwikkeling RDM-Oost

Periode: 2012 tot en met 2018
Klant: Havenbedrijf Rotterdam
Expertise: Projectmanagement / Gebiedsontwikkeling

De uitdaging

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken. Het onderdeel, waar Balance aan meewerkte, was de herontwikkeling van het oostelijk deel van het RDM-terrein. Dit bestond uit de renovatie van (deels monumentale) bedrijfsruimten, sanering en herinrichting van terreinen, aanleg van (openbare) infra, renovatie/nieuwbouw van kademuren en verhuring/gronduitgifte aan klanten.

De oplossing

Door een goed geplande gefaseerde uitvoering van verschillende deelprojecten is het gelukt de gewenste herontwikkeling te realiseren. Balance leverde een projectmanager die verantwoordelijk was voor deze aanpak en de uitvoering van de verschillende deelprojecten. Uiteraard alles in overleg met Havenbedrijf Rotterdam.

De deelprojecten zijn zo georganiseerd dat de bedrijfsvoering van een grote logistieke maritieme dienstverlener ongehinderd doorgang kon vinden. Een andere klant heeft na uitgifte van de grond een logistieke hal gebouwd, terwijl parallel daaraan een kade en de toegangsweg zijn aangelegd.

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal. De cascorenovatie is op risico uitgevoerd. Na contractering van klanten zijn de verschillende bedrijfsruimten aangepast aan de klantspecifieke wensen.

toolkit-expertise

Meer weten over Projectmanagement?

Neem een kijkje in onze toolkit en lees exact wat we voor jou kunnen betekenen.

Projecten uit de praktijk

Project

De Nieuwe Kern & Balance

Gebiedsontwikkeling midden in de Randstad is vaak een grote uitdaging. De Nieuwe Kern is een plan van de Gemeente Ouder-Amstel om het gebied ten noorden van de Johan Cruijff ArenA aan te pakken. Dit gebied ligt tussen de rijksweg A2 en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Het doel is het realiseren van 4.500 woningen binnen een multifunctioneel gebied met ruimte voor publieke, private en particuliere belangen.

Project

Woonbron & Balance

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de participatiewet en jeugdhulp. Alphen aan de Rijn heeft als eerste gemeente in Nederland een eigen inkoopstrategie ontwikkeld. Hierbij zijn de kosten beheerst en is de administratieve last niet toegenomen. Balance hielp bij de ontwikkeling.

Project

Herontwikkeling RDM-Oost

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal.

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken.

Project

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkwaterstaat wil het sluiscomplex bij Eefde gaan uitbreiden met een tweede sluis. Aan Balance de taak om, voor het project Uitbreiding Sluis Eefde, een stakeholderanalyse en -strategie op te stellen, en uit te voeren voor de aanbesteding en realisatiefase.

Op dit moment zijn de wachttijden te lang (deze bedragen zo’n 30 minuten) en de sluis te klein. De sluis is een belangrijk knooppunt wat er toe leidt dat de sluis kwetsbaar is in geval van onderhoud of calamiteiten.

De Nieuwe Kern & Balance

Woonbron & Balance

Herontwikkeling RDM-Oost

Uitbreiding sluis Eefde

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Bestemmingsplan De Buitenplaats in Leusden