Herontwikkeling RDM-Oost

Periode: 2012 tot en met 2018
Klant: Havenbedrijf Rotterdam
Expertise: Projectmanagement / Gebiedsontwikkeling

De uitdaging

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken. Het onderdeel, waar Balance aan meewerkte, was de herontwikkeling van het oostelijk deel van het RDM-terrein. Dit bestond uit de renovatie van (deels monumentale) bedrijfsruimten, sanering en herinrichting van terreinen, aanleg van (openbare) infra, renovatie/nieuwbouw van kademuren en verhuring/gronduitgifte aan klanten.

De oplossing

Door een goed geplande gefaseerde uitvoering van verschillende deelprojecten is het gelukt de gewenste herontwikkeling te realiseren. Balance leverde een projectmanager die verantwoordelijk was voor deze aanpak en de uitvoering van de verschillende deelprojecten. Uiteraard alles in overleg met Havenbedrijf Rotterdam.

De deelprojecten zijn zo georganiseerd dat de bedrijfsvoering van een grote logistieke maritieme dienstverlener ongehinderd doorgang kon vinden. Een andere klant heeft na uitgifte van de grond een logistieke hal gebouwd, terwijl parallel daaraan een kade en de toegangsweg zijn aangelegd.

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal. De cascorenovatie is op risico uitgevoerd. Na contractering van klanten zijn de verschillende bedrijfsruimten aangepast aan de klantspecifieke wensen.

toolkit-expertise

Meer weten over Projectmanagement?

Neem een kijkje in onze toolkit en lees exact wat we voor jou kunnen betekenen.

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), gevestigd in Zwolle, beheert watersystemen, waterkeringen en waterzuiveringen. WDODelta heeft Balance gevraagd te ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen.

Balance heeft nieuwe teams opgezet. Vanaf begin oktober 2019 gaan de bouwteams draaien als zelfstandige teams, gefaciliteerd door het Integraal Projectmanagement Team. Sturing vindt plaats door een centrale stuurgroep van WDODelta.

Meer lezen

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Bestemmingsplan De Buitenplaats in LeusdenWoonbron