Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Periode: Sep 2016 – nov 2017
Klant: Gemeente Utrecht
Expertise: Omgevingsmanagement, contractmanagement, projectmanagement, stakeholderanalyse

De uitdaging

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor  zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12. De uitdaging voor Balance hierin is om vanuit een politiek bestuurlijke omgeving het Project Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen te concretiseren en te leiden tot en met de aanbesteding.

Balance heeft onder andere al het stakeholdermanagement verzorgd, het D&C contract geschreven, de aanbesteding en het gunningsproces begeleid. De ingevlogen omgevingsmanagers van Balance hebben, om het project een vlotte start te geven en naar de uitvoeringsfase te begeleiden, als eerste een inventarisatie gemaakt van de toenmalige stand van zaken op basis van de voorhanden zijnde gegevens.

De oplossing

De opdracht voor Balance was het begeleiden van het project van beleid naar uitvoering zodat er daadwerkelijk gestart zou gaan worden met de realisatie van de geluidwerende voorzieningen. Om dit te realiseren hebben de professionals sterk ingezet op het voortdurend informeren, masseren en meekrijgen van de betrokken stakeholders. Deze proactieve houding heeft onder de betrokken stakeholders geleid tot veel waardering en veel vertrouwen. Hierdoor was er een stevige basis voor een soepele samenwerking.

toolkit-expertise

Meer weten over Omgevingsmanagement?

Neem een kijkje in onze toolkit en lees exact wat we voor jou kunnen betekenen.

Projecten uit de praktijk

Project

De Nieuwe Kern & Balance

Gebiedsontwikkeling midden in de Randstad is vaak een grote uitdaging. De Nieuwe Kern is een plan van de Gemeente Ouder-Amstel om het gebied ten noorden van de Johan Cruijff ArenA aan te pakken. Dit gebied ligt tussen de rijksweg A2 en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Het doel is het realiseren van 4.500 woningen binnen een multifunctioneel gebied met ruimte voor publieke, private en particuliere belangen.

Project

Woonbron & Balance

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de participatiewet en jeugdhulp. Alphen aan de Rijn heeft als eerste gemeente in Nederland een eigen inkoopstrategie ontwikkeld. Hierbij zijn de kosten beheerst en is de administratieve last niet toegenomen. Balance hielp bij de ontwikkeling.

Project

Herontwikkeling RDM-Oost

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal.

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken.

Project

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkwaterstaat wil het sluiscomplex bij Eefde gaan uitbreiden met een tweede sluis. Aan Balance de taak om, voor het project Uitbreiding Sluis Eefde, een stakeholderanalyse en -strategie op te stellen, en uit te voeren voor de aanbesteding en realisatiefase.

Op dit moment zijn de wachttijden te lang (deze bedragen zo’n 30 minuten) en de sluis te klein. De sluis is een belangrijk knooppunt wat er toe leidt dat de sluis kwetsbaar is in geval van onderhoud of calamiteiten.

De Nieuwe Kern & Balance

Woonbron & Balance

Herontwikkeling RDM-Oost

Uitbreiding sluis Eefde

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Bestemmingsplan De Buitenplaats in Leusden