Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Balance verzorgt stakeholdermanagement, aanbesteding en het gunningsproces

Status: Afgerond
Klant: Gemeente Utrecht

licht

Filter per expertise categorie

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor  zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12. De uitdaging voor Balance hierin is om vanuit een politiek bestuurlijke omgeving het Project Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen te concretiseren en te leiden tot en met de aanbesteding.

Balance heeft onder andere al het stakeholdermanagement verzorgd, het D&C contract geschreven, de aanbesteding en het gunningsproces begeleid. De ingevlogen omgevingsmanagers van Balance hebben, om het project een vlotte start te geven en naar de uitvoeringsfase te begeleiden, als eerste een inventarisatie gemaakt van de toenmalige stand van zaken op basis van de voorhanden zijnde gegevens.

De oplossing

De opdracht voor Balance was het begeleiden van het project van beleid naar uitvoering zodat er daadwerkelijk gestart zou gaan worden met de realisatie van de geluidwerende voorzieningen. Om dit te realiseren hebben de professionals sterk ingezet op het voortdurend informeren, masseren en meekrijgen van de betrokken stakeholders. Deze proactieve houding heeft onder de betrokken stakeholders geleid tot veel waardering en veel vertrouwen. Hierdoor was er een stevige basis voor een soepele samenwerking.

Meer informatie?

Neem contact op met
Gerard Boks
T. 06 21583246
E. gerardboks@balance.nl

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Pieter-Corne den Braber
Quote

Intensieve samenwerking leidt tot succes  

“Het meest uitdagende aan deze opdracht voor de gemeente Utrecht was dat we aan de slag zijn gegaan met het ontwikkelen van een numerieke Economisch Meest Voordeling Inschrijving (EMVI) op het vlak van vervoer. Zo wordt de opdrachtnemer gestimuleerd om een zo’n duurzaam mogelijk vervoersmiddel te gebruiken, en om de afstand die benodigd is om materiaal te vervoeren te beperken. Het innovatieve aan deze EMVI is tweeledig. Enerzijds doordat partijen uitgedaagd worden om in te spelen op ontwikkelingen binnen de vervoerssector gedurende de looptijd van het project (5 jaar). Dit vraagt lef en daadkracht aangezien nog niet bekend is welke trends daadwerkelijk zullen doorzetten. Anderzijds doordat een dergelijke numerieke manier van beoordelen nog nauwelijks voet aan de grond heeft gekregen binnen inkoopcontracten en aanbestedingsprocessen. Mijns inziens is het gebruik van zulke EMVI-criteria dé manier om aspecten zoals circulariteit en duurzaamheid op een SMART-wijze te borgen in projecten. Hoewel dit een zoektocht is die aan de voorkant van het project relatief veel tijd kost, wordt er toch winst behaald omdat de uiteindelijke selectie van de opdrachtnemer veel minder tijd in beslag neemt. Bovendien is het selectieproces veel objectiever. Partijen worden niet langer beoordeeld op stukken tekst maar op een rekensom waarvan men moet aantonen die te kunnen behalen.”

Lees ook Pieter-Corné’s blog over de EMVI-criteria.

Pieter-Corné den Braber
Consultant

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Zelfstandige bouwteams gefaciliteerd IPM-teamdav