De Nieuwe Kern

Rekening houden met meerdere partijen en tegelijk werken aan gebiedsontwikkeling

Status: Lopend
Klant: Gemeente Amsterdam

licht

Filter per expertise categorie

Gebiedsontwikkeling midden in de Randstad is vaak een grote uitdaging. De Nieuwe Kern is een project van de gemeente Ouder-Amstel om het gebied ten noorden van de Johan Cruijff ArenA aan te pakken. Dit gebied ligt tussen de rijksweg A2 en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Het doel is het realiseren van 4.500 woningen binnen een multifunctioneel gebied met ruimte voor publieke, private en particuliere belangen.

Inspelen op wonen, bedrijven en recreatie en tegelijk meerdere partijen tevreden houden

De gemeente Amsterdam is grondeigenaar in het plangebied en werkt samen met de gemeente Ouder-Amstel en de overige grondeigenaren om tot een gezamenlijk plan te komen. De Nieuwe Kern moet ruimte realiseren voor wonen, bedrijven en recreatie. Doordat de gemeente Amsterdam in dit project een rol heeft als grondeigenaar, is het project er een als geen ander. Het vergt een sterk gevoel voor politieke en bestuurlijke processen, iets waar Balance jarenlange ervaring mee heeft.

Balance helpt de gemeente Amsterdam met het gebiedsontwikkelingsplan zowel bij het projectmanagement als omgevingsmanagement. Een onderdeel daarvan is ervoor zorgen dat er een duidelijk plan komt waar alle partijen het mee eens zijn en wat bestuurlijk wordt goedgekeurd. Daarbij is ook interne afstemming binnen de gemeente Amsterdam cruciaal alsook het informeren van belanghebbenden in het gebied. Dit plan vereist aandacht voor het uitzetten van specialistische deelonderzoeken. Er moet onderhandeld worden met meerdere grondeigenaren om tot een overkoepelend plan te komen. Daarnaast moet het voor de gemeente financieel haalbaar zijn. Schakelen tussen ‘rekenen en tekenen’ is hier cruciaal. Balance helpt met de financiële, juridische en organisatorische onderhandelingen tussen de betrokken partijen.

Meer informatie?

Neem contact op met
Koen Raats
T. +316 422 88 065
E. koenraats@balance.nl

Project: Bouwvereniging “Onze Woning” & Balance

Financiële en technische oplossingen vinden en tegelijk praten met lokale organisaties

Meerdere uitdagingen aangaan en tegelijk denken in oplossingen

De Nieuwe Kern is één van de meest uitdagende opgaven in de Regio Amsterdam. Dit komt omdat het grondeigendom versnipperd is. Daarnaast raken de geluidscontouren van Schiphol, de A2, de Johan Cruijff ArenA en het spoor dit gebied. De Nieuwe Kern heeft een ingewikkelde bodem-en-wateropgave en kent een opgave als het gaat om de verbinding met omliggende gebieden. Balance ondersteunt de gemeente Amsterdam in het vinden van oplossingen, die door alle betrokken partijen als positief worden gezien.

Door de expertise van Balance is de informatie van het projectmanagement naar betrokken partijen vertaald. De volgende stap voor Balance is het projectmanagement begeleiden om te werken naar een stedenbouwkundig raamwerk.

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

koen raats
Quote

Waardering van de opdrachtgever geeft energie

“Werken als projectmanager voor De Nieuwe Kern is altijd een uitdaging. Het gebied kent verschillende stakeholders die allemaal iets anders willen. Dat vergt strategisch denken en handelen. Dat maakt iedere dag weer anders.”

Koen Raats
Business Consultant bij Balance

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Salland TwentetunnelNOM Woningen Leusden