Project

De Nieuwe Kern

Rekening houden met meerdere partijen en tegelijk werken aan gebiedsontwikkeling

Status: Lopend
Klant: Gemeente Amsterdam

licht

Filter per expertise categorie

Gebiedsontwikkeling midden in de Randstad is vaak een grote uitdaging. De Nieuwe Kern is een project van de gemeente Ouder-Amstel om het gebied ten noorden van de Johan Cruijff ArenA aan te pakken. Dit gebied ligt tussen de rijksweg A2 en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Het doel is het realiseren van 4.500 woningen binnen een multifunctioneel gebied met ruimte voor publieke, private en particuliere belangen.

Inspelen op wonen, bedrijven en recreatie en tegelijk meerdere partijen tevreden houden

De gemeente Amsterdam is grondeigenaar in het plangebied en werkt samen met de gemeente Ouder-Amstel en de overige grondeigenaren om tot een gezamenlijk plan te komen. De Nieuwe Kern moet ruimte realiseren voor wonen, bedrijven en recreatie. Doordat de gemeente Amsterdam in dit project een rol heeft als grondeigenaar, is het project er een als geen ander. Het vergt een sterk gevoel voor politieke en bestuurlijke processen, iets waar Balance jarenlange ervaring mee heeft.

Balance helpt de gemeente Amsterdam met het gebiedsontwikkelingsplan zowel bij het projectmanagement als omgevingsmanagement. Een onderdeel daarvan is ervoor zorgen dat er een duidelijk plan komt waar alle partijen het mee eens zijn en wat bestuurlijk wordt goedgekeurd. Daarbij is ook interne afstemming binnen de gemeente Amsterdam cruciaal alsook het informeren van belanghebbenden in het gebied. Dit plan vereist aandacht voor het uitzetten van specialistische deelonderzoeken. Er moet onderhandeld worden met meerdere grondeigenaren om tot een overkoepelend plan te komen. Daarnaast moet het voor de gemeente financieel haalbaar zijn. Schakelen tussen ‘rekenen en tekenen’ is hier cruciaal. Balance helpt met de financiële, juridische en organisatorische onderhandelingen tussen de betrokken partijen.

Meer informatie?

Neem contact op met
Koen Raats
T. +316 422 88 065
E. koenraats@balance.nl

Project: Bouwvereniging “Onze Woning” & Balance

Financiële en technische oplossingen vinden en tegelijk praten met lokale organisaties

Meerdere uitdagingen aangaan en tegelijk denken in oplossingen

De Nieuwe Kern is één van de meest uitdagende opgaven in de Regio Amsterdam. Dit komt omdat het grondeigendom versnipperd is. Daarnaast raken de geluidscontouren van Schiphol, de A2, de Johan Cruijff ArenA en het spoor dit gebied. De Nieuwe Kern heeft een ingewikkelde bodem-en-wateropgave en kent een opgave als het gaat om de verbinding met omliggende gebieden. Balance ondersteunt de gemeente Amsterdam in het vinden van oplossingen, die door alle betrokken partijen als positief worden gezien.

Door de expertise van Balance is de informatie van het projectmanagement naar betrokken partijen vertaald. De volgende stap voor Balance is het projectmanagement begeleiden om te werken naar een stedenbouwkundig raamwerk.

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

koen raats
Quote

Waardering van de opdrachtgever geeft energie

“Werken als projectmanager voor De Nieuwe Kern is altijd een uitdaging. Het gebied kent verschillende stakeholders die allemaal iets anders willen. Dat vergt strategisch denken en handelen. Dat maakt iedere dag weer anders.”

Koen Raats
Business Consultant bij Balance

Projecten uit de praktijk

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), gevestigd in Zwolle, beheert watersystemen, waterkeringen en waterzuiveringen. WDODelta heeft Balance gevraagd te ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen.

Balance heeft nieuwe teams opgezet. Vanaf begin oktober 2019 gaan de bouwteams draaien als zelfstandige teams, gefaciliteerd door het Integraal Projectmanagement Team. Sturing vindt plaats door een centrale stuurgroep van WDODelta.

Meer lezen

Project

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterschap AGV ontwikkelde een nieuwe techniek voor het versterken van dijken. In een pilotproject heeft Balance gezorgd voor een sterk projectmanagement. Hier werd gestuurd op samenwerking, tussen diverse belanghebbenden, wat leidt tot resultaat!

Balance heeft in een Integraal Projectmanagement team (IPM-team) het project uitgevoerd, het team bestond uit Waternet, een aannemer en een adviesbureau. Er is een gezamenlijke projectorganisatie opgezet en ingericht

Meer lezen

Project

Grond & Ontwikkeling

Balance verzorgt coördinatie 200 gebiedsontwikkelingsprojecten

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Grond & Ontwikkeling

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Salland Twentetunnelformatfoto