Gebiedsontwikkeling Broekpolder

Aan de hand van procesversnellers naar een passende saneringsoplossing

Status: Afgerond
Klant: Provincie Zuid-Holland

licht

Filter per expertise categorie

Broekpolder is een natuurgebied van 400 hectare in de gemeenten Vlaardingen en Midden-Delfland. Het gebied is in de jaren ‘60 opgehoogd met vervuild havenslib uit de Rotterdamse haven. Er is een ecologisch risico vastgesteld waardoor sanering spoedeisend is. De provincie heeft Balance gevraagd dit complexe project in te passen in Broekpolder, rekening houdend met belangen en betrokkenheid van stakeholders van het natuurgebied.

De provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor de saneringsopgaven. De provincie werkt samen met het bedrijfsleven, maatschappelijke partners en de overheid aan: slim ruimtegebruik, innovatieve economie, aantrekkelijke leefomgeving, schone energie en infrastructuur.

Met procesversnellers naar ontwikkelstrategie

Balance is procesbegeleider geweest bij project Broekpolder. De experts van Balance hebben ervoor gezorgd dat er belangrijke stappen werden gezet richting de saneringoplossing. Namens de provincie Zuid-Holland heeft Balance een stakeholders- en omgevingsanalyse uitgevoerd. De analyses zijn het vertrekpunt voor drie opeenvolgende procesversnellers:

  • de coalitiescan
  • de kansensessie
  • de effectenarena

Op basis hiervan heeft Balance een ontwikkelstrategie voorgesteld. De coalitiescan is een verdieping op de stakeholderanalyse. Verschillende denkcoalities in het gebied zijn hiermee inzichtelijk gemaakt. De coalities vormen de basis voor een kansensessie waarin kansrijke paden worden verkend en geconcretiseerd.

In de effectenarena is een gezamenlijk inventarisatie gemaakt van de effecten en impact van (investerings)beslissingen. Dit heeft snel veel informatie gegeven over de investering, de doelmatigheid, de legitimiteit van de (overheids)investering, maatschappelijke meerwaarde én wie of waar mogelijke winnaars en verliezers zijn. Op basis hiervan is de ontwikkelstrategie geschreven.

Het eindproduct van het project Broekpolder, de ontwikkelstrategie, wordt gedragen door de betrokken partijen en bestuurders. Het beschrijft op welke manier de saneringsopgave een plek kan krijgen in de ontwikkeling van het gebied. De strategie bevat een voorstel voor duidelijke afspraken omtrent verantwoordelijkheid, kader, uitvoering en beheer.

Meer informatie?

Neem contact op met
Jorian Bakker
T. 020 676 3993
E. jorianbakker@balance.nl

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Zuid Holland
Quote

Partijen met elkaar in gesprek

“De kracht van Balance is haar onafhankelijke positie in dit complexe traject. Door de rol van Balance is het proces opengebroken. We zijn met elkaar aan tafel gegaan, men heeft inzicht in de processen die spelen en we weten van elkaars projecten af. Dit is een belangrijke basis om te komen tot een gezamenlijke oplossing. Daarbij waren de procesversnellers van Balance een prettig middel om partijen onbevangen met elkaar in gesprek te laten gaan. De werkmethoden boden een kans om op een hele neutrale manier dingen te bespreken en op een neutrale wijze het proces open te breken.”

Jan van der Veen
Ambtelijke opdrachtgever provincie Zuid-Holland

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

SatellietCS Verdeelhal Noord