Bouwvereniging Onze Woning

Werken met beperkte middelen en tegelijk naar duurzamere woningen

Status: Opgeleverd
Klant: Bouwvereniging Onze Woning

licht

Filter per expertise categorie

De uitdaging: een nieuwe duurzaamheidsstrategie ontwikkelen om vastgoed te verduurzamen. Bouwvereniging Onze Woning, een corporatie met 1400 woningen in Hillegersberg, Rotterdam, met speciale aandacht voor mensen met een moeilijke positie tot de woningmarkt, legde deze uitdaging bij Balance. Onze Woning had behoefte aan een strategie voor het verduurzamen van vastgoed, klimaatadaptatie, circulariteit en bewonersgedrag.

Vastgoed verduurzamen en tegelijk aandacht voor de sociale en vrije sector

Met hulp van Balance heeft bouwvereniging Onze Woning een analyse gemaakt van de vastgoedportefeuille en de beschikbare technische mogelijkheden voor verduurzaming. De combinaties zijn afgewogen op haalbaarheid, kosten en complexiteit. Voor de haalbaarheid is er contact gelegd met partijen in de omgeving, onder andere de gemeente Rotterdam en energieleverancier Eneco.

Op basis van dit contact is er gesproken over eventuele samenwerkingen. Welke mogelijke routes kan Onze Woning nemen om duurzaamheidsstrategieën te verwerken in de portefeuillestrategie en het assetmanagement? Hierbij is samen met Balance een analyse gemaakt op het gebied van klimaatadaptatie, circulariteit en bewonersgedrag. Balance heeft een stappenplan ontwikkeld om deze onderwerpen te verwerken in de huidige bedrijfsvoering.

Meer informatie?

Neem contact op met
Sven Ringelberg
T. +31 63 390 31 10
E. svenringelberg@balance.nl

Project: Bouwvereniging “Onze Woning” & Balance

Financiële en technische oplossingen vinden en tegelijk praten met lokale organisaties

Financiële en technische oplossingen vinden en tegelijk praten met lokale organisaties

Balance heeft meer zekerheid gegeven over de meest geschikte technische oplossingen. Zo heeft Onze Woning een duidelijk beeld over wat financieel geïnvesteerd moet worden en tot welke resultaten dit kan leiden. Onze Woning heeft beslissingen kunnen maken over de toekomst van de organisatie, daarnaast kunnen zij deze nieuwe plannen verantwoorden naar de buitenwereld.

De experts van Balance hebben zich voortdurend gericht op het vinden van oplossingen die financieel, technisch en maatschappelijk haalbaar zijn. Met beperkte middelen van de bouwvereniging, het toch mogelijk maken om duurzaamheidsstrategieën te ontwikkelen. Balance heeft niet alleen naar Onze Woning hierin meegenomen maar ook de lokale organisaties waar de bouwvereniging en de huurders afhankelijk van zijn.

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Omgevingsmanagement

Gwen Wulfers
Manager Wonen & Vastgoed bij Bouwvereniging Onze Woning

Quote

Benaderbaar, toegankelijk en helder

Balance is flexibel levert output van hoge kwaliteit. Dit wordt zeer gewaardeerd. Balance heeft ons op de kaart gezet bij externe partijen. Daarnaast wisten ze ons te inspireren waardoor duurzaamheid voor ons meer is gaan leven. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik de samenwerking als erg prettig heb ervaren. Samenvattend is Balance voor mij benaderbaar, toegankelijk en helder.

Pieter

Pieter Vermeulen
Balance Consultant betrokken bij dit project

Quote

Juiste partijen ambities laten delen

De opdracht voor Onze Woning was een zeer goede ervaring. Het is een organisatie met mensen die hart hebben voor de zaak en fijn zijn in de omgang. De juiste partijen samenbrengen en in een open sfeer hun ambities, problemen en plannen te laten delen, zijn de belangrijkste onderdelen voor het succes van deze opdracht gebleken. Dit zal ik zeker meenemen naar de volgende opdracht.

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Multifunctionele ontwikkeling gebied OverhoeksUitbreiding sluis Eefde