Project

Bouwvereniging Onze Woning

Werken met beperkte middelen en tegelijk naar duurzamere woningen

Status: Opgeleverd
Klant: Bouwvereniging Onze Woning

licht

Filter per expertise categorie

De uitdaging: een nieuwe duurzaamheidsstrategie ontwikkelen om vastgoed te verduurzamen. Bouwvereniging Onze Woning, een corporatie met 1400 woningen in Hillegersberg, Rotterdam, met speciale aandacht voor mensen met een moeilijke positie tot de woningmarkt, legde deze uitdaging bij Balance. Onze Woning had behoefte aan een strategie voor het verduurzamen van vastgoed, klimaatadaptatie, circulariteit en bewonersgedrag.

Vastgoed verduurzamen en tegelijk aandacht voor de sociale en vrije sector

Met hulp van Balance heeft bouwvereniging Onze Woning een analyse gemaakt van de vastgoedportefeuille en de beschikbare technische mogelijkheden voor verduurzaming. De combinaties zijn afgewogen op haalbaarheid, kosten en complexiteit. Voor de haalbaarheid is er contact gelegd met partijen in de omgeving, onder andere de gemeente Rotterdam en energieleverancier Eneco.

Op basis van dit contact is er gesproken over eventuele samenwerkingen. Welke mogelijke routes kan Onze Woning nemen om duurzaamheidsstrategieën te verwerken in de portefeuillestrategie en het assetmanagement? Hierbij is samen met Balance een analyse gemaakt op het gebied van klimaatadaptatie, circulariteit en bewonersgedrag. Balance heeft een stappenplan ontwikkeld om deze onderwerpen te verwerken in de huidige bedrijfsvoering.

Meer informatie?

Neem contact op met
Sven Ringelberg
T. +31 63 390 31 10
E. svenringelberg@balance.nl

Project: Bouwvereniging “Onze Woning” & Balance

Financiële en technische oplossingen vinden en tegelijk praten met lokale organisaties

Financiële en technische oplossingen vinden en tegelijk praten met lokale organisaties

Balance heeft meer zekerheid gegeven over de meest geschikte technische oplossingen. Zo heeft Onze Woning een duidelijk beeld over wat financieel geïnvesteerd moet worden en tot welke resultaten dit kan leiden. Onze Woning heeft beslissingen kunnen maken over de toekomst van de organisatie, daarnaast kunnen zij deze nieuwe plannen verantwoorden naar de buitenwereld.

De experts van Balance hebben zich voortdurend gericht op het vinden van oplossingen die financieel, technisch en maatschappelijk haalbaar zijn. Met beperkte middelen van de bouwvereniging, het toch mogelijk maken om duurzaamheidsstrategieën te ontwikkelen. Balance heeft niet alleen naar Onze Woning hierin meegenomen maar ook de lokale organisaties waar de bouwvereniging en de huurders afhankelijk van zijn.

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Omgevingsmanagement

Gwen Wulfers
Manager Wonen & Vastgoed bij Bouwvereniging Onze Woning

Quote

Benaderbaar, toegankelijk en helder

Balance is flexibel levert output van hoge kwaliteit. Dit wordt zeer gewaardeerd. Balance heeft ons op de kaart gezet bij externe partijen. Daarnaast wisten ze ons te inspireren waardoor duurzaamheid voor ons meer is gaan leven. Ik kan niet anders zeggen dan dat ik de samenwerking als erg prettig heb ervaren. Samenvattend is Balance voor mij benaderbaar, toegankelijk en helder.

Pieter Vermeulen
Balance Consultant betrokken bij dit project

Quote

Juiste partijen ambities laten delen

De opdracht voor Onze Woning was een zeer goede ervaring. Het is een organisatie met mensen die hart hebben voor de zaak en fijn zijn in de omgang. De juiste partijen samenbrengen en in een open sfeer hun ambities, problemen en plannen te laten delen, zijn de belangrijkste onderdelen voor het succes van deze opdracht gebleken. Dit zal ik zeker meenemen naar de volgende opdracht.

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Geluidwerende voorzieningen VeldhuizenUitbreiding sluis Eefde