Home /  Projecten / blog

Balance Blog

De ontwikkelingen in uw sector door de ogen van onze experts

Herontwikkeling RDM-Oost

Door een goed geplande gefaseerde uitvoering van verschillende deelprojecten is het gelukt de gewenste herontwikkeling te realiseren. Balance leverde een projectmanager die verantwoordelijk was voor deze aanpak en de uitvoering van de verschillende deelprojecten.
 
 

Multifunctionele ontwikkeling gebied Overhoeks

Het project Overhoeks omvat de bouw van meer dan 400.000 m2 op een voormalig laboratoriumterrein van Shell, direct gelegen aan het IJ. De gemeente heeft het terrein in 2002 verworven van Shell en geeft de gronden in erfpacht uit. Het gebied maakt deel uit van de sprong over het IJ en was één van de eerste locaties die er voor zorgt dat ook de noordzijde van het IJ een deel gaat uitmaken van het centrum.
 
 

Bestemmingsplan De Buitenplaats in Leusden

Het versneld wijzigen van het bestemmingsplan De Buitenplaats. De wijziging houdt concreet in: het wijzigen van de kantorenfunctie naar functie hoogwaardig bedrijventerrein. Dit moest in ruim 7 maanden gebeuren.
 
 

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.
 
 

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkswaterstaat wil het sluiscomplex bij Eefde gaan uitbreiden met een tweede sluis.
 
 

Pilot Kleirijperij

Rechtmatige inkoop en governance van de kennisontwikkeling via deze pilot voor gezamenlijke opdrachtgevers
 
 

Zuidasdok

Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en Gemeente Amsterdam om de bereikbaarheid van de Amsterdamse wijk Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad te verbeteren.
 
 

Warmtekansen Waterschapsbedrijf Limburg

Op plekken in Limburg met voldoende vraag en aanbod is het interessant voor Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) om te onderzoeken of er een economisch haalbare businesscase ontstaat en of daarmee de ambitie wordt gehaald van het WBL om in 2025 energieneutraal te zijn.
 
 

Gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens

Balance levert sinds februari 2016 een aanzienlijke bijdrage aan deze gebiedsontwikkeling. Consultant Arnold Vis is werkzaam als Planoloog en Gebiedsmanager en houdt zich vooral bezig met het vertalen van het programma naar projecten.