Home /  Projecten / blog

Balance Blog

De ontwikkelingen in uw sector door de ogen van onze experts

Gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens

Balance levert sinds februari 2016 een aanzienlijke bijdrage aan deze gebiedsontwikkeling. Consultant Arnold Vis is werkzaam als Planoloog en Gebiedsmanager en houdt zich vooral bezig met het vertalen van het programma naar projecten.
 
 

Warmtenet Zaandam Oost

Balance voert namens de gemeente Zaandam de onderhandelingen met de diverse stakeholders. Deze onderhandelingen kunnen wij voeren na de review en de second opinion die we hebben uitgevoerd op de businesscase van het warmtenet.
 
 

Dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl

De dijk tussen Eemshaven en Delfzijl (een dijk van 11,7 kilometer lang) gaat hoger, breder en sterker worden gemaakt. Daarnaast zal er voor worden gezorgd dat de dijk tegen aardbevingen bestand is.
 
 

Procesmanagement bodemsanering Broekpolder

De Broekpolder is een natuurgebied van bijna 400ha in de gemeenten Vlaardingen en Midden-Delfland. Als procesbegeleider zorgt Balance ervoor dat er een belangrijke stap wordt gezet richting de saneringsoplossing van de Broekpolder. Balance heeft namens de provincie Zuid-Holland een stakeholders- en omgevingsanalyse uitgevoerd.
 
 

Schiphol Amsterdam Almere (SAA)

Het programma Schiphol-Amsterdam-Almere is het grootste wegenprogramma van Rijkswaterstaat de komende 10 jaar met als doel het verbeteren van de doorstroming, reistijd en leefbaarheid in de Randstad.
 
 

Balance werkt samen met Universiteit

Sinds september geeft Balance samen met de Universiteit van Amsterdam een vak ‘Interdisciplinair Project' voor de Bachelor Future Planet Studies.
 
 

De Nieuwe Kern

De Nieuwe Kern is een plan van de gemeente Ouder-Amstel voor een gebiedsontwikkeling met circa 4.500 woningen. Balance helpt de gemeente Amsterdam met deze opgave door het projectmanagement te ondersteunen. De gebiedsontwikkeling vereist aandacht voor het uitzetten van specialistische deelonderzoeken.
 
 

Versterking Houtribdijk

volgt nog
 
 

Webwinkel & Subsidies

De klant is een bekende webwinkel die vanwege continue groei een nieuw distributiecentrum wilde realiseren. Om dit zo duurzaam mogelijk te kunnen doen was de cliënt aangenaam verrast dat daar, ook voor een webwinkel, subsidiemogelijkheden beschikbaar zijn.