Home /  Projecten / blog

Balance Blog

De ontwikkelingen in uw sector door de ogen van onze experts

Bestemmingsplan De Buitenplaats in Leusden

Het versneld wijzigen van het bestemmingsplan De Buitenplaats. De wijziging houdt concreet in: het wijzigen van de kantorenfunctie naar functie hoogwaardig bedrijventerrein. Dit moest in ruim 7 maanden gebeuren.
 
 

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.
 
 

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkswaterstaat wil het sluiscomplex bij Eefde gaan uitbreiden met een tweede sluis.
 
 

Pilot Kleirijperij

Rechtmatige inkoop en governance van de kennisontwikkeling via deze pilot voor gezamenlijke opdrachtgevers
 
 

Zuidasdok

Zuidasdok is een project van Rijkswaterstaat, ProRail en Gemeente Amsterdam om de bereikbaarheid van de Amsterdamse wijk Zuidas en het noordelijke deel van de Randstad te verbeteren.
 
 

Warmtekansen Waterschapsbedrijf Limburg

Op plekken in Limburg met voldoende vraag en aanbod is het interessant voor Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) om te onderzoeken of er een economisch haalbare businesscase ontstaat en of daarmee de ambitie wordt gehaald van het WBL om in 2025 energieneutraal te zijn.
 
 

Gebiedsontwikkeling Merwe-Vierhavens

Balance levert sinds februari 2016 een aanzienlijke bijdrage aan deze gebiedsontwikkeling. Consultant Arnold Vis is werkzaam als Planoloog en Gebiedsmanager en houdt zich vooral bezig met het vertalen van het programma naar projecten.
 
 

Warmtenet Zaandam Oost

Balance voert namens de gemeente Zaandam de onderhandelingen met de diverse stakeholders. Deze onderhandelingen kunnen wij voeren na de review en de second opinion die we hebben uitgevoerd op de businesscase van het warmtenet.
 
 

Dijkverbetering Eemshaven - Delfzijl

De dijk tussen Eemshaven en Delfzijl (een dijk van 11,7 kilometer lang) gaat hoger, breder en sterker worden gemaakt. Daarnaast zal er voor worden gezorgd dat de dijk tegen aardbevingen bestand is.