Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Van kantorengebied naar levendige stadswijk

Status: Lopend
Klant: Gemeente Amsterdam, directie Grond & Ontwikkeling

licht

Filter per expertise categorie

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III is nu nog een grauw kantorengebied, maar groeit de aankomende jaren uit tot een dynamische stadswijk. In opdracht van de directie Grond & Ontwikkeling van de Gemeente Amsterdam heeft Balance een projectmanager aangesteld om een aantal deelprojecten te realiseren.

Amstel III is een monofunctioneel kantorengebied gelegen tussen de Johan Cruijff Arena en het Amsterdams Medisch Centrum (AMC). Oorspronkelijk een transformatiegebied door de leegstand van kantoorpanden en nu vanwege de vraag naar nieuwe woningen. In 2017 is een nieuw Ontwikkelingsperspectief vastgesteld met als doel het creëren van een gemengde stadswijk. De grond van het gebied is uitgegeven in erfpacht. Middels Develop-Apart-Together geven gemeente en marktpartijen samen invulling aan deze transformatie.

Momenteel zijn er voor ongeveer 5000 woningen contracten gesloten. Tot 2040 kunnen er in totaal 15.000 woningen gerealiseerd worden, met bijpassende openbare ruimte waar de nieuwe bewoners kunnen verblijven, ontmoeten, sporten en spelen.

Meer informatie?

Neem contact op met
Stella Leemhuis
T. 020 676 3993
E. stellaleemhuis@balance.nl

Project: Bouwvereniging “Onze Woning” & Balance

Samenbrengen van gemeentelijke ambities

Voor deze opgave levert Balance een projectmanager, die samen met een team verantwoordelijk is voor enkele deelprojecten. Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt. Uniek aan Amstel III is dat de ontwikkelaars in the lead zijn als het gaat om het tot stand én tot uitvoering brengen van de plannen.

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Quote

Nieuw stuk stad bouwen

“Allereerst is het supertof om aan de stad Amsterdam te werken! Met elkaar een nieuw stuk stad bouwen, waar straks gewoond en gewerkt wordt, geeft mij veel energie! De opgave om dit samen met de ontwikkelaars te realiseren maakt het extra uitdagend!”

Stella Leemhuis
Consultant

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken