Amersfoort CO2-neutraal

Balance verzorgt de business case en toetst de financiële haalbaarheid van een warmtenet

Status: Afgerond
Klant: Gemeente Amersfoort

licht

Filter per expertise categorie

Amersfoort wil volledig CO2-neutraal zijn in 2030. Om dit doel te bereiken, heeft de gemeente een ‘Warmtevisie’ ontwikkeld. Hierin staat onder meer het plan om een groot deel van Amersfoort te verwarmen met een duurzaam warmtenet. De maatschappelijke kosten van deze oplossing zijn het laagst in vergelijking met andere alternatieven om aardgasvrij te worden.

De ontwikkeling en realisatie van een warmtenet valt of staat met de voorbereiding. Henry Staal, Business Consultant Energietransitie, is namens Balance aangehaakt om bij de voorbereiding te helpen.

Business case

Balance was verantwoordelijk voor de voorbereiding van de marktconsultatie, door alle beschikbare informatie voor de marktpartijen op overzichtelijke wijze weer te geven, en voor het schrijven van een uitvraag op Tenderned. Vervolgens zijn alle inschrijvingen en posities door Balance beoordeeld en zijn er gesprekken gevoerd met de inschrijvers. Op basis hiervan is inzicht verkregen in de marktvoorwaarden voor de ontwikkeling van een stadsbreed warmtenet. Met die informatie – en met de Warmtevisie van de gemeente Amersfoort – is een business case opgesteld en de financiële haalbaarheid van het warmtenet getoetst.

Tot slot: Balance heeft, met de uitkomsten van de marktconsultatie en met de business case, een strategie opgesteld voor de gemeente Amersfoort. Deze strategie geeft de gemeente onder meer inzicht in welke rol zij moet spelen om zo goed mogelijk de maatschappelijke belangen te borgen en inzicht in welke stappen hiervoor gezet moeten worden.

Meer informatie?

Neem contact op met
Henry Staal
T. 020 676 3993
E. henrystaal@balance.nl

Ervaringen vanuit dit project | Hoe is het verlopen?

Balance - Hanneke Dekkers - Gemeente Amersfoort
Quote

“De wens om een stadsbreed warmtenet te ontwikkelen in een gebied waarin marktpartijen zich actief bewegen, is zeer uitdagend. Het was een geweldige klus om op basis van gesprekken met de markt en de cijfers uit de business case met de gemeente te onderzoeken hoe de maatschappelijke belangen het beste geborgd kunnen worden. Dit smaakt naar meer!”

Henry Staal
Business Consultant Energietransitie

“Balance heeft de opdracht zeer goed vervuld. De consultant stelde zich flexibel op in de bijsturing van de opdracht bij tussentijds verkregen inzichten. Ook de communicatie verliep erg soepel.”

Hanneke Dekkers
Projectmanager Duurzaamheid Gemeente Amersfoort

Projecten uit de praktijk

Project

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Vanuit Balance gaven wij Umincorp advies en begeleiding. We spraken als projectteam met verschillende partijen voor een EPC partnership.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Advies en begeleiding (EPC partnership)

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Balance | Project VeenendaalBalance - Programma Waardemakers