Home /  Over ons / Visie

Visie

De vraagstukken van onze opdrachtgevers worden met de dag complexer. Ons inzicht: een integrale aanpak leidt tot betere oplossingen dan de traditionele, monodisciplinaire benadering. Bij Balance staat het verbinden van expertises daarom centraal.

 
 

Het moet scherper en slimmer

Binnen de grote projecten in infrastructuur, gebiedsontwikkeling en energie, is innovatie momenteel belangrijker dan ooit. Net als kostenbeheersing en efficiency. De toenemende wet- en regelgeving dwingt tot verscherpte aandacht voor compliance en rechtmatigheid en geïntegreerd risicomanagement wordt steeds meer van belang.

Als gevolg liggen er uitdagingen én kansen: bijvoorbeeld rond de veranderde verhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, rond aanbestedingen en op het vlak van projectbeheersing. Hoe kan het slimmer, efficiënter?

Integraal denken

Wij ervaren dat integraliteit een sleutelbegrip is bij het creëren van een slagvaardiger projectorganisatie. Daarom zorgen we dat de projectdisciplines die wij in huis hebben nadrukkelijk met elkaar in verbinding staan. Daarbij focussen wij op de projecten in de infrastructuur, gebiedsontwikkeling en energiemarkt.

Integraal denken blijkt ook hier een krachtige impuls te geven aan de gewenste optimalisatie. Door onze juridische en financiële kennis te combineren, ontwikkelen wij nieuwe, relevante oplossingen.