Privacy Beleid

 
 
 

1.    Persoonsgegevens en cookies

Als je de website van Balance bezoekt, verzamelt Balance persoonsgegevens van jou. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om jouw naam en adresgegevens als je een online formulier invult, de nadere informatie die op jouw CV staat wanneer je deze aan Balance toestuurt via de website, maar ook een IP-adres is in sommige gevallen een persoonsgegeven. Daarnaast werkt de website van Balance met cookies. Door middel van cookies kunnen wij bijvoorbeeld in kaart brengen welke delen van de website het meest worden bezocht. Wij werken hierbij met het programma Google Analytics. Balance heeft in dat kader met Google afspraken gemaakt op grond van de “Handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics” van het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Deze handleiding kun je hier raadplegen. 

2.    Waarvoor gebruiken wij jouw persoonsgegevens?

Balance gebruikt de gegevens die jij achterlaat op de website voor verschillende doeleinden:

  • Om een overeenkomst met je te sluiten wanneer je als kandidaat bemiddeld wilt worden door Balance voor het vinden van een nieuwe carrière mogelijkheid;
  • Om (marketing) onderzoek te verrichten;
  • Om je te benaderen met nieuwsbrieven en overige communicatie voor onze producten en diensten;
  • Om onze website te verbeteren;

3. Delen met derden

Om het efficiënt gebruik van uw persoonsgegevens te vergemakkelijken en om je de beste diensten en / of mogelijkheden te bieden, kan het soms nodig zijn dat wij jouw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Deze verstrekking van persoonsgegevens zal echter alleen in de volgende omstandigheden plaatsvinden:

  • Aan leveranciers: wij kunnen andere bedrijven en/of personen van tijd tot tijd contracteren of aannemen om taken namens ons uit te voeren. Voorbeelden zijn onder meer het hosten en/of bijhouden van website inhoud of het verschaffen van bepaalde opties die de website biedt, het leveren van marketingdiensten. Dergelijke ontvangers zullen alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en mogen dergelijke persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze ontvangers zijn onderworpen aan contractuele geheimhoudingsverplichtingen.
  • Aan de overheid of rechtshandhavingsautoriteiten: Zullen wij jouw gegevens delen ingeval wij van oordeel zijn dat wij daartoe verplicht zijn.

4. Gegevensbeveiliging en bewaren

Balance doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Balance met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

De bewaartermijn van jouw gegevens zal voor zover noodzakelijk maximaal tien jaar bedragen, of korter als door jou (schriftelijk) wordt aangegeven. Wanneer deze periode verstrijkt zal Balance je opnieuw vragen of wij jouw persoonsgegevens voor een langere periode mogen bewaren en verwerken. Uw persoonsgegevens zullen dan wederom worden bewaard voor een periode van tien jaar, of korter indien door jou (schriftelijk) aangegeven.

5. Jouw rechten

Je hebt het recht om te verzoeken tot inzage in jouw persoonsgegevens. Bovendien kun je Balance verzoeken om jouw persoonsgegevens te corrigeren of geheel te verwijderen. Deze verzoeken kun je richten aan:

Balance - Ervaring Op Projectbasis B.V.
Piet Heinkade 55
1019 GM Amsterdam
E: balance@balance.nl
T:+31 206763993

Indien je geen marketing correspondentie meer wenst te ontvangen, kun je in de desbetreffende correspondentie je hiervoor afmelden door gebruik te maken van de “afmeld knop” onderaan de correspondentie. Mocht je anderzijds in verzet willen komen tegen het gebruik van persoonsgegevens door Balance, dan kun je dit gemotiveerd indienen bij bovenstaand adres. 

6.    Wijzigingen Privacy en Cookie beleid

Het kan zijn dat wij ons privacy en cookie beleid van tijd tot tijd wijzigen en up to date maken. Wij zullen deze wijzigingen met jou communiceren door publicatie hiervan op onze website. Voor de meest recente versie van ons privacy en cookie beleid dien je derhalve de website te raadplegen. 

Laatste update: mei 2018