Duurzaamheid

Het zit 'm in de kleine dingen

 
 
 

In alles richten we ons op de lange termijn. In onze relaties en resultaten, maar ook in onze processen en dagelijkse gang van zaken. MVO is voor ons vanzelfsprekend. Duurzaamheid is niet alleen een kwestie van een milieuvriendelijke bedrijfsvoering ook duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een duurzame relatie met de maatschappij vinden we minstens zo belangrijk. 

Met ons Social Return beleid helpen wij (potentiële) werknemers om aansluiting te vinden en te houden met de arbeidsmarkt. In het MVO-verslag geven wij onze stakeholders inzicht in al onze initiatieven en bereikte resultaten. Met de publicatie hiervan leggen we verantwoording af aan de maatschappij.