Duurzaamheid

Het zit 'm in de kleine dingen

 
 
 

In alles richten we ons op de lange termijn. In onze relaties en resultaten, maar ook in onze processen en dagelijkse gang van zaken. De drie pijlers in ons MVO programma zijn:

1) mens

2) milieu

3) maatschappij

Milieu vormt de belangrijkste pijler, wij zijn dan ook ISO 14001 gecertificeerd voor ons milieumanagementsysteem. Natuurlijk, zouden we bijna willen zeggen. In onze Milieubeleidsverklaring staan de uitgangspunten voor ons milieuprogramma verwoord.

Maar duurzaamheid is niet alleen een kwestie van een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een duurzame relatie met de maatschappij vinden we minstens zo belangrijk. Met ons Social Return beleid helpen wij (potentiële) werknemers om aansluiting te vinden en te houden met de arbeidsmarkt.

Het MVO-verslag biedt onze stakeholders inzicht in al onze initiatieven en bereikte resultaten. Met de publicatie hiervan leggen we verantwoording af aan de maatschappij.