Blog

Stenen stapelen anno 2015

Den Haag – Groots en meeslepend bouwen: het was altijd zo aantrekkelijk en lucratief in ontwikkelland, maar die tijd komt niet meer terug.

Ook bij de aantrekkende economie en markt zal het nemen van grote risico’s niet meer gebeuren. Helaas zorgen contracten vanuit het pré-crisistijdperk ervoor dat we nu nog ouderwets moeten denken. Niet raar, want de ontwikkelende partij houdt angstvallig vast aan zijn bouwclaim en gemeenten willen deze financieel mooie deals niet openbreken. Gevolg: er wordt niet gebouwd en gemeenten en ontwikkelaars houden elkaar zo in een wurggreep. ‘Het is tijd voor het nieuwe bouwen’, kopt Cobouw dan terecht. En ook voor het nieuwe ontwikkelen, denk ik dan. Maar hoe zet je zo’n vernieuwing in gang?

Toenadering
De oplossing zit wat mij betreft in twee stappen. Waarbij de eerste ‘zoek toenadering’ luidt. Gemeenten en ontwikkelaars zijn jarenlang met elkaar in gesprek op basis van een ‘oud’ contract. Bekende koppen aan tafel, contracten die zo strak zijn vastgesteld dat beide partijen zijn uit onderhandeld over wie welk risico draagt, maar in praktijk niet kan worden waargemaakt. Maar waar liggen nu de gedeelde belangen? Spreek die naar elkaar uit!

Regie
Stap twee is een 'nieuwe uitgiftestrategie'. Neem de regie in handen en niet alle financiële risico’s. Ga voor flexibelere contractvormen, het verdelen van de risico’s en naar een uitgifte van de grond in behapbare brokken: groot waar het kan, kleiner waar het moet. Van één woning op één kavel tot enkele tientallen woningen per keer. Dan worden investeringen en dus ook de risico’s voor ontwikkelaars overzichtelijk en beheersbaar. Meerdere partijen (ook burgers zelf) kunnen dan aanhaken om een stuk van de ontwikkeling op zich nemen. Met gerichte marketing en communicatie kunt u daarna daadwerkelijk stenen gaan stapelen.

 

Door: Arne Swart, business consultant gebiedsontwikkeling

Eerder gepubliceerd op Cobouw.nl

Begin met typen en druk op enter om te zoeken