In

Simon Holwerda

Ik werk binnen de expertise Contractmanagement op verschillende projecten.

Ik ben onder andere betrokken bij het project A15 MaVa (Rijkswaterstaat), Programma Stadsentrees (Gemeente Den Haag), Vervangingsprojecten GFO (TenneT) en Systeemgerichte Contractbeheersing (A12 VEG, TenneT).

Hoe maak ik Nederland toekomstbestendiger?
Door vanuit vertrouwen en samenwerking te opereren borg ik dat er niet onnodig tijd, geld en informatie verloren gaat in de relatie Opdrachtgever-Opdrachtnemer, zodat optimale projectresultaten worden behaald. Dit geeft op de lange termijn een herstel van de beschadigde relatie tussen partijen, mocht die er zijn.

Waarom heb ik voor Balance gekozen?
Balance geeft me de mogelijkheid mijn expertise bij verschillende opdrachtgevers in te zetten en daarbij zowel aan opdrachtgevers- als opdrachtnemerszijde ervaringen op te doen. Dit geeft veel inzichten en een steile leercurve – naast de afwisseling dit het biedt.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken