In

Nicole van Leeuwen

Momenteel werk ik als contractmanager bij de provincie Noord-Holland aan een project gericht op het aansluiten van bruggen en sluizen op centrale bediening.

Vorig haar heb ik de aanbesteding van een raamcontract aan twee partijen hiervoor gedaan. Dit jaar (2022) werken we in twee bouwteams aan de ontwerpen.

Hoe maak ik Nederland toekomstbestendiger?
Ik draag bij door mijn gerichtheid op goede samenwerkingen, waarbinnen doelen efficiënt bereikt worden. Contractueel to the point, procesmatig dusdanig ingericht dat verantwoordelijkheden en taken goed belegd zijn en besluitvorming snel, volledig en tijdig plaats vindt. In de samenwerking draag ik bij door gericht te zijn op een open en eerlijke communicatie die bijdraagt aan oplossingsgericht handelen bij de onvermijdelijke tegenslagen in een project.

Waarom heb ik voor Balance gekozen?
Ik heb voor Balance gekozen omdat bij Balance gelijkgestemden werken en Balance beschikt over het netwerk waarbinnen ik wil werken.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken