In

Cathelijne Kolthof

Ik ben sinds juni 2021 werkzaam bij Balance binnen het team Contractmanagement. Sindsdien werk ik via Balance fulltime bij Rijkswaterstaat (RWS) als Contractadviseur binnen het team ZN-A Wegen Perceel Contract Droog (PCD), en Groot Variabel Onderhoud (GVO) perceel Zuid-Oost Nederland.

In de periode voordat ik bij Balance werkzaam was heb ik gedurende 2 jaar ervaring opgedaan met aanbestedingstrajecten en werken in uitvoering bij een opdrachtnemer vanuit mijn rol als Contractcoördinator.

Hoe maak ik Nederland toekomstbestendiger?
Vanuit mijn juridische achtergrond heb ik oog voor alle bij een project betrokken belangen. Contractmanagement is grotendeels contactmanagement. Ik zoek dan ook altijd de verbinding tussen de diverse betrokken partijen. Daarmee lever ik een bijdrage aan het toekomstbestendiger maken van Nederland.

Waarom heb ik voor Balance gekozen?
Balance is een organisatie die stimuleert tot en faciliteert in het delen van kennis. Daarnaast wordt de focus ook gezet op het verbinden van mensen, de ontwikkeling van werknemers in de door henzelf gewenste richting en het (blijven) creëren van een werkomgeving waarin werknemers hun werk met plezier doen. Dat maakt dat ik me al snel thuis voelde in deze organisatie.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken