Blog

Ik denk, dat jij denkt, dat ik..

De afgelopen periode zat ik met een team van een aannemer voor een aanbesteding om tafel. Het viel mij op hoe vaak tijdens het overleg uitspraken werden gedaan als: ‘Ik denk dat het goed is…’, ‘Ik verwacht dat we…’ ‘Het lijkt mij niet mogelijk om…’ ‘Doe het nou maar zo, zo doen we het hier al jaren…’.

Kortom: aanname op aanname. Toen ik die aannames wilde staven bleek het voor de groep lastig om deze met feiten te onderbouwen. Op zo’n moment blijkt dan maar weer hoe moeilijk het is om een uitvraag goed te doorgronden en hoe frustrerend het is als je niet in staat bent om dit goed te onderbouwen.

Zo doen we het toch altijd…
Eén ding heb ik de afgelopen jaren wel geleerd, veel van onze beslissingen baseren wij op onze aannames, waarbij uit ervaring is gebleken dat we er vrij vaak naast zitten. Onder andere cruciaal bij de interpretatie van de doelstellingen. Wanneer deze verkeerd worden geïnterpreteerd heeft dit grote consequenties voor de uitwerking van het plan. Daarnaast beperken aannames nu juist de creativiteit en de innovatie die zo belangrijk zijn om de ‘win’ kans te vergroten.

Aannames
Dat aannames niet alleen op papier worden gedaan blijkt ook uit het feit dat ik afgelopen week een Project Follow Up heb mogen verzorgen tussen een opdrachtgever en een aannemer. Uit de intake met beide partijen viel het mij op hoe vaak ook hier aannames over de tegengestelde partij werden gedaan. Om hier aandacht aan te besteden heb ik ervoor gekozen om het agendapunt: ‘Ik denk, dat jij denkt, dat ik…’ op het programma te zetten.
Soms bedoel je dingen namelijk heel goed (binnenkant), maar komt het in je communicatie heel anders over op anderen (buitenkant). In kleine groepjes kregen alle deelnemers de gelegenheid om te omschrijven hoe anderen hem of haar zien. De andere deelnemers kregen vervolgens de gelegenheid om aan te geven in hoeverre dit wel of niet klopte. Tijdens de plenaire terugkoppeling werd wederom duidelijk hoeveel aannames niet juist bleken te zijn. Veel deelnemers waren verrast dat de groep een ander beeld schetste dan hij/zij die het beeld had omschreven.

Kortom, probeer het doen van aannames maar eens te voorkomen, soms kun je niet anders, maar toets waar mogelijk en onderbouw met feiten.

Door: Jaap Peelen, Best Value-adviseur en businessmanager Tender Support bij Balance – Advies, Projecten, Interim.

Eerder gepubliceerd in Cobouw Magazine

Begin met typen en druk op enter om te zoeken