Blog

Het stillen van de bouwhonger

CEO van BAM, Rob van Wingerden gaf 13 mei jl. een interview aan Cobouw waarin hij een terecht punt maakt: “De overheid profiteert van de honger van bouwbedrijven, die daar in grote mate afhankelijk van zijn”. Een oude verhouding van meester en slaaf zou je zwart wit kunnen zeggen. Dit terwijl de overheid met haar ‘markt, tenzij’-principe en DBFM-contracten allerlei mechanismen in de markt zet om gelijkwaardige verhoudingen te scheppen. Ze geeft zelfs de leiding over projecten aan expert-bouwers via de Best Value benadering. Maar hoe stillen we nu de bouwhonger en zorgen we voor echt gelijkwaardige verhoudingen?

Bouwwereld: organiseer uw expertise!
Waar ligt de oplossing voor de aannemerij? Wat mij betreft kunnen we niet terug naar het prijsvechten. Effectiever bouwen is de enige weg. Er zijn al vele bedrijfseconomische slagen gemaakt: managementlagen zijn verdwenen, kleinere bedrijven zijn zich gaan specialiseren, en de arbeidsmarkt is flexibeler geworden. Wat nu nog nodig is, is een strategische keuze om expertise te organiseren. In de SMART-wereld van nu, waar meebepalende burgers het beste van hun belastinggeld willen en waar snelle technologische ontwikkelingen de overhand nemen, zal de traditionele bouwwereld voor haar markt de leiding moeten nemen. En zich van ‘de uitvoerder’ moeten veranderen naar ‘de expert’. Zij moeten overzicht hebben over het gehele project, zij moeten zorgen voor iedereen en zij moeten richting geven aan de opdrachtgever om haar risico’s zo klein mogelijk te houden.

Overheid: pak je verantwoordelijkheid
De overheid heeft als uitvragende partij een belangrijke verantwoordelijkheid om een eenduidig aanbestedingsbeleid neer te zetten. De Aanbestedingswet 2012 waarbij EMVI de standaard is, helpt daarbij. Maar dat is niet genoeg. “Als je honger hebt ben je minder kieskeurig”, zei Van Wingerden, “Dan wordt eten belangrijker dan het opbouwen van expertise”. Rijkswaterstaat is de hoeder van een hoge kwaliteit voor de beste prijs. En dat doen ze verdomd goed. Zij dagen de markt uit om met de juiste oplossingen te komen. Zij zijn niet de voedselbank van de bouw.

Zo stillen we de bouwhonger
Het probleem vraagt om een hoger plan. Daarom pleit ik ervoor dat de uitvragende partijen – Economische Zaken en Sociale Zaken – samen maatregelen nemen om prijsduiken te voorkomen. Stel bijvoorbeeld een minimale prijs per project vast. Stimuleer expertise via de Best Value benadering bij aanbestedingen, maar ook met grotere innovatiefondsen voor de bouw. Hiermee krijgen Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen waar voor het geld van de belastingbetaler en wordt expertise ontwikkeld die op termijn zorgt voor goedkopere realisatie van projecten en een sterkere Nederlandse bouwwereld. Ook leidt dit tot hoogwaardige arbeid en een bouwwereld waarin het leuker en interessanter is om in te werken. Een bouwwereld zonder honger.

 

Door: Eelco Nap, business consultant Inkoop- en Contractmanagement

Eerder gepubliceerd in Cobouw

Begin met typen en druk op enter om te zoeken