Blog

Cowboys zijn niet welkom

“OK, maar… we willen geen cowboys”, was de reactie van de aanbesteder op mijn voorstel om een aanbesteding voor civiel werk in te richten. Zeker in tijden van schaarste zijn aanbesteders als de dood dat hun aanbesteding mislukt door inschrijvingen van cowboys. ‘Cowboys’ is de benaming voor avonturiers die werk tegen ‘te’ lage prijzen kapen, weinig bouwkennis bezitten, onderaannemers naar slechte prijzen drijven en de ene na de andere claim neerleggen om het inlegverlies bij de inschrijving weer recht te trekken. En dat terwijl slapeloze nachten hier voorkomen kunnen worden door een aanbestedingsprocedure aan de voorkant goed in te richten.

“Iedere opdrachtgever krijgt de opdrachtnemer die hij verdient”, was mijn antwoord. Je kunt niet voorkomen dat cowboys de aanbesteding verstieren, om in dezelfde beeldspraak te blijven. Het enige wat ik kan doen is de spelregels aan de voorkant zo inrichten, dat je het werk kunt gunnen aan de inschrijver die het meest in de buurt komt van jouw ‘ideaal’.

Veel aanbesteders zijn bang om plafond- en bodemprijzen te definiëren, om transparant alle benodigde informatie ter beschikking te stellen en om goed te omschrijven hoe ze de kwaliteitsdocumenten gaan beoordelen. Om de cowboys angst in te boezemen kiezen aanbesteders voor allerlei boetesystemen. Ja, zo wordt het echt het Wilde Westen.

Toon als aanbesteder moed om werkelijk onderscheidende kwaliteit te belonen ten opzichte van de prijs. Selecteer kwaliteitscriteria die de expert-bouwer van de cowboy onderscheid. Laat de inschrijver bijvoorbeeld bewijzen dat hij de opdrachtgever echt helpt. Bijvoorbeeld door naar een SMART gecommitteerd stappenplan te vragen dat consistent is met zijn planning. Of vraag naar eerdere resultaten waarmee hij laat zien dat zijn aanpak tot succes leidde in de vorm van tevredenheid van de opdrachtgever en in de beheersing van tijd, geld en kwaliteit.

“OK, dat is een mooi verhaal, maar…die cowboys schrijven mooie plannen…en als puntje bij paaltje komt gaat het toch weer anders”, krijg ik te horen. Afgezien van het feit dat cowboys minder successen uit het verleden kunnen aantonen, is handhaving van hetgeen wordt aangeboden in de kwaliteitsdocumenten een expertise van de aanbesteder/opdrachtgever. Bij niet handhaven ontstaat het Wilde Westen. En dat is bekend terrein voor cowboys.

Door: Eelco Nap, business consultant Inkoop- en Contractmanagement

Eerder gepubliceerd op www.aanbestedingscafe.nl

Begin met typen en druk op enter om te zoeken