Blog

Zonnepanelen plaatsen? Bereken de businesscase eenvoudig op SDEtool.nl

“Wij analyseren voortdurend de markt en weten daardoor welk risico hoort bij een bepaalde aanvraagstrategie.”

2020 komt steeds dichterbij en gezien de huidige voortgang moet minister Kamp, hemel en aarde bewegen om de ambitieuze doelstellingen van het klimaatakkoord nog tijdig waar te maken. Hoe gaat de minister dat doen? De SDE+ (stimuleringsregeling duurzame energieopwekking) is het werkende middel dat de minister tot zijn beschikking heeft. Dit vormt een uitgelezen kans voor partijen die een grootschalig zonneproject overwegen. Er is nu tijdelijk veel subsidiegeld beschikbaar, waardoor een uitstekende businesscase haalbaar is.

Er is echter één probleem. Om efficiency-redenen werkt de SDE+ als een soort bloemenveiling: projecten concurreren met elkaar om de subsidie en de goedkoopste aanvragen krijgen voorrang. Hierdoor is het kiezen van een aanvraagbedrag (basisbedrag) een strategische keuze die een bepaald risicoprofiel met zich meebrengt. Een belangrijke afweging dus. Maar hoe weet je hoeveel subsidie je minimaal nodig hebt voor een acceptabele businesscase? Voorheen was je tenminste enkele uren in Excel verder voordat je daar het antwoord op wist, maar dat hoeft nu niet meer. Het subsidieteam van Balance heeft namelijk een online tool ontwikkeld waarmee deze complexe rekensom eenvoudig wordt gemaakt: SDEtool.nl

Voer de kengetallen van de installatie in samen met de aannames waarmee je wilt rekenen. Vervolgens druk je op de knop en weet je precies wat de terugverdientijd, subsidieopbrengst en ROI is die daarbij hoort. Bovendien plotten we automatisch een staafdiagram en een grafiek die de businesscase grafisch weergeven. De tool is ook bereikbaar onder sdebusinesscase.nl en sdeberekenen.nl.

Wij analyseren voortdurend de markt en weten daardoor welk risico hoort bij een bepaalde aanvraagstrategie. Hiermee kan de aanvrager een geïnformeerde keuze maken waarmee het hoogste rendement wordt behaald tegen een acceptabel risico.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken