Blog

Restwarmte recyclen met de Warmterotonde

'Een innovatieve manier om met restwarmte fossiele brandstof te vervangen'

De Provincie Zuid-Holland heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid. Maar juist in de Rotterdamse haven gaat er bij industriële processen een grote hoeveelheid warmte verloren. Dit, terwijl in het nabijgelegen glastuinbouwgebied het warmtetekort wordt aangevuld met fossiele brandstoffen. De oplossing hiervoor is de Warmterotonde: een open energie infrastructuur die bestaande netten in Leiden, Den Haag, Delft en Rotterdam koppelt aan nieuwe bronnen en een grote variatie van warmtevraag, zoals woningen en tuinbouwkassen.

Het Programmabureau Zuid-Holland staat voor de uitdaging dit project in goede banen te leiden. Balance is vanuit een aantal adviesopdrachten betrokken bij het programma. Zo hebben we meegeschreven aan het werkplan voor dit innovatieve project en inzicht gegeven in de financieringsmogelijkheden, waaronder een inschatting van de subsidiekansen.

Meer weten?
Bekijk dit filmpje over de Warmterotonde of mail Sander Aukema, commercieel manager Energie, voor meer informatie over onze rol in dit project.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken