Blog

Project Noordwaard: oplevering en overdracht kan voortaan in één dag

Alle vakjes groen voor Noordwaard

Het is nu mogelijk om de oplevering en overdracht van een groot en complex bouwproject in één dag af te ronden. Frank Postma, projectconsultant bij Balance, ontwikkelde hiervoor samen met Rob van Kouwen, van Multividuals, het Bewust Expliciet Samenwerken Traject (BEST). De basis voor deze werkwijze is een speciale tool om drie cruciale partijen – de opdrachtgever, markt en beheerder – bij elkaar te brengen. Zo vallen er geen gaten tijdens het bouwproces en hoeft de oplevering en overdacht niet maanden langer te duren dan nodig is.

“Het gebeurt regelmatig dat stukken worden vergeten en handleidingen en veiligheidsdossiers incompleet zijn”, vertelt Frank Postma. Om dit te voorkomen is ook bij Noordwaard het Bewust Expliciet Samenwerken Traject uitgevoerd. “Door het systematisch vullen en bijhouden van een elektronisch overdrachtsdossier voorkom je die problemen in de eindfase en worden veel kosten en tijd bespaard”, leggen Van Kouwen en Postma uit.

Voor zo’n project als de ontpoldering van Noordwaard komen er waslijsten aan handleidingen, technische specificaties, tekeningen en areaalgegevens tevoorschijn. Door te werken met kleuren en de lijsten elke twee weken gezamenlijk te bespreken, is in één oogopslag te zien welke acties nog ondernomen moeten worden. “Zodra een vakje donkergroen is, hoeft niemand meer naar dat aspect te kijken en is voor dat onderdeel alles afgerond. Opleveren en overdragen op één dag lukt als alle vakjes groen zijn”, concludeert Postma.

Nieuwsgierig?
Wil je meer weten over de werkmethode BEST die ingezet is bij de ontpoldering van Noordwaard? Lees het gehele artikel uit Cobouw. Of neem vrijblijvend contact op met Frank Postma voor een informele kennismaking.

 

Begin met typen en druk op enter om te zoeken