Blog

Nieuwe inzichten in planvormingsfase via Dialoogmanagement

‘Meer begrip dankzij dialoogmanagement’

Organisaties die grote investeringen moeten doen, hebben te maken met complexe afwegingen en besluitvorming. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van analysemethodieken zoals de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) of een business case. Deze laten echter de effecten zien in geld. Wat vaak onderbelicht blijft, zijn de kwalitatieve effecten: de softere factoren die je moeilijk kunt inschatten, maar die net zo relevant zijn.

Consultant MKBA en Dialoogmanagement Els Beukers heeft de methodiek Dialoogmanagement ontwikkeld. Stakeholders gaan onder haar leiding met elkaar om tafel, waardoor een project of een patstelling, van alle kanten wordt belicht en effecten in beeld komen. Daarmee ontstaat de rust en de ruimte om de verschillende invalshoeken aan elkaar te knopen. Het resultaat: meer begrip, nieuwe inzichten of een aanpassing van het plan.

Meer weten? 

Lees hier alles over dialoogmanagement of stel een vraag aan Els Beukers. Professionals kunnen bij Balance  ook een trainingsprogramma dialoogmanagement volgen.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken