Blog

Kennisbijeenkomst: Toepassen van IPM op decentraal niveau

“Praktijkexperts delen IPM ervaringen”

Woensdag 15 februari aanstaande organiseert Balance in samenwerking met PPS Nederland, Waterschap Aa en Maas, Waterschap Brabantse Delta en Rijkswaterstaat een kennisbijeenkomst Integraal Project Management (IPM) voor decentrale overheden. Praktijkexperts uit zowel de publieke en private sector zullen aanwezig zijn om hun kennis en ervaringen omtrent IPM te delen.

IPM moet er voor zorgen dat projecten efficiënter en uniformer worden ingericht en uitgevoerd. Dat klinkt logisch maar toch hebben veel regionale overheidsorganisaties vragen zoals: Hoe pas je IPM toe op kleinere regionale projecten? Hoe vul ik mijn rol hierbij het beste in? Hoe bundel je verschillende maatregelen tot programma’s? Hoe bewaak je de scope tijdens de uitvoering? En hoe ‘integraal’ doen we nu eigenlijk aan projectbeheersing?

Wilt u antwoord op deze vragen of meer weten over IPM? Bekijk het volledige programma en meld u aan. Voor vragen kunt u contact opnemen met business consultant integrale projectbeheersing, Rob Jongkind.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken