Blog

Kennisbijeenkomst IPM druk bezocht

“IPM voor complexe projecten en hogere efficiëntie”

Op 15 februari vond een drukbezochte kennisbijeenkomst plaats over Integraal Projectmanagement (IPM) in Den Bosch. Deze was georganiseerd door Balance in samenwerking met het PPS-netwerk, Waterschap Brabantse Delta, Waterschap AA en Maas en Rijkwaterstaat. Ruim 40 vertegenwoordigers van met name gemeenten, provincies en waterschappen deelden hun ervaringen met het toepassen van IPM in hun projecten.

Het werd deze dag duidelijk dat het IPM-model binnen de Infrawereld door veel bedrijven wordt gehanteerd maar bij elk bedrijf op een andere manier. Daarom gingen de discussies niet over het wel of niet toepassen van IPM, maar hoe het toegepast kan worden. Rob Jongkind, Business Consultant bij Balance en één van de grondleggers van dit model gaf een toelichting op de ‘basics’ van het IPM-model. Het resulteerde al snel in het delen van praktijkervaringen. Zo werd er door andere aanwezigen verteld dat werkzaamheden gebundeld aanbesteden goed werkt om de uniformiteit en efficiëntie te verhogen. Tevens werd er aandacht besteed aan het werken in de keten, de ‘zachte’ kanten van IPM en ’IPM-light’ – een vorm waarin niet alle vijf de IPM-rollen worden vervuld.

Wil je meer informatie over deze bijeenkomst of over integraal projectmanagement neem dan contact op met Rob Jongkind.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken