Blog

Kennisbijeenkomst: Inzet van Integraal Projectmanagement voor kleinere (onderhouds)projecten

“ Het werken met IPM vraagt verandering in houding en gedrag.”

Uit de praktijk is gebleken, dat IPM naast de grote aanlegprojecten, ook grote voordelen (in kwaliteit en kosten) oplevert bij de uitvoering van kleinere aanleg en onderhoudsprojecten. Belangrijke voorwaarde is wel om de projectopgave goed te organiseren bijvoorbeeld door meerdere kleinere soortgelijke projecten samen te brengen in clusters en programma’s.

De vraag is, wat is nu de beste manier van bundelen? En kun je in de programmering van (lopende) (onderhouds)projecten rekening houden met clustering en een efficiënte uitvoering daarvan? Hoe gaat dit precies in zijn werk?

Het werken met IPM vraagt verandering in houding en gedrag. Welke vaardigheden en rollen vraagt het van mensen in het IPM-team? En hoe ontwikkel je dergelijke vaardigheden en vul je de rol zo goed mogelijk in?

N.a.v. het succesvolle IPM-kennissessie bij Waterschap Aa en Maas van 15 februari jl. organiseert PPS Netwerk Nederland op 8 juni 2017 (14.00-17.00) bij Provincie Utrecht (Restaurant Provincie Utrecht) een tweede kennissessie voor decentrale overheden (waterschappen, gemeenten, provincies) die ingaat op de professionalisering van het projectmanagement. De hoofvragen hierbij zijn:

– Hoe via IPM kleinere projecten efficiënt bundelen tot clusters en programma’s?
– Hoe zorgen zachte vaardigheden voor harde resultaten en hoe ontwikkel ik deze?

Praat mee op 8 juni en meld u tijdig aan. Heeft u vragen over de bijeenkomst of de samenwerking van Balance met PPS netwerk? Neem dan contact op met Rob Jongkind of Saskia Vuurens.

 

Begin met typen en druk op enter om te zoeken