Blog

Kennisbijeenkomst: “Een datalek. Wat nu?”

Nog enkele plaatsen beschikbaar.

2014 wordt een spannend jaar. Het is nu al door sommigen uitgeroepen als het jaar van de privacy. In de loop van 2014 zal de Wet meldplicht datalekken van kracht worden. Daarnaast zullen in 2014 de onderhandelingen over de Europese privacy verordening worden afgerond. Beide wetgeving heeft vergaande implicaties voor bedrijven en instellingen. Alleen al vanwege de hoogte van de boetes, is naleving van de privacywetgeving een boardroom issue geworden.

Kennisbijeenkomst maandag 27 januari

Weet u al wat er in 2014 verandert in de Privacywetgeving? Wat houdt bijvoorbeeld het wetsvoorstel ‘Meldplicht datalekken’ precies in en welke risico’s loopt uw organisatie? In hoeverre is de bestuurder aansprakelijk? Balance & Duthler Associates geven de antwoorden tijdens een “op-weg-naar-huis-bijeenkomst” op 27 januari a.s. U bent van harte welkom!

Heeft u interesse? Neem dan contact op met Marit van Aken via 06 – 5131 8656

Begin met typen en druk op enter om te zoeken