Blog

ESCo/PPS Praktijkdag met Balance groot succes

“Balance lanceert nieuwe app: Riskchallenger”

Tijdens de ESCo/ PPS Praktijkdag in december organiseerde Balance drie workshops: ‘Het plezier van goed risicomanagement’ door Harry Steenwijk, waarin de startup van Balance (RiskChallenger) werd geïntroduceerd, ‘Duurzaamheidsambities waarmaken met assetmanagement’ was de tweede workshop en werd geleid door Dieter de Vroomen die onlangs een blog over dit onderwerp publiceerde en de derde workshop betrof het onderwerp ‘Procesversnellers’ door Els Beukers, Koen Raats en Sander Berkhout.

Het plezier van goed Risicomanagement

In bijna elk bedrijf – met name bedrijven die op projectbasis werken – komt het vaak aan bod: de plezier factor bij risicomanagement. De mate van succes kan significant worden beïnvloed wanneer de risico’s écht worden doorleefd. Het proces om risico’s te vermijden in de meeste organisaties zijn niet leuk: de meeste risicosessies zijn langdradig en buitengewoon saai. Toch zijn er vaak enorm uitgebreide spreadsheets aanwezig. Op deze wijze wordt risicomanagement vaak gebruikt om keuzes te verantwoorden in plaats van te maken. Om dit proces leuker te maken heeft Balance een app ontwikkeld: de RiskChallenger.

Dit is een interactieve app die risicomanagement plezierig maakt en waarmee je in een oogopslag kunt zien waar zich de grootste ‘dreigingen’ bevinden. Het laatstgenoemde door de zogenaamde heatmap, een matrix met bolletjes met een innovatief karakter, waarin risico’s kunnen worden ingevoerd. Iedereen die betrokken is bij het project tijdens een risicosessie kan daarnaast via zijn of haar smartphone meestemmen op de mogelijkheid dat zich een vooraf bepaald risico voordoet. Hierbij worden alle stemmen één keer geteld, en weergegeven in de heatmap. In de heatmap is direct te zien welke risico’s aandacht behoeven. De heatmap geeft daarnaast ook aan wat de eventuele schade is wanneer een risico zich voordoet.

Wilt u op de hoogte blijven van de RiskChallenger? Meld je nu aan op www.riskchallenger.nl

RiskChallenger

Duurzaamheidsambities waarmaken met assetmanagement

Dieter de Vroomen sprak over verduurzaming. Veel bedrijven willen namelijk verduurzamen, maar het komt vaak op de lange termijn te staan. Zo is het meer een ambitie dan een concreet plan terwijl vaak de acties die nu ondernomen worden de winstgevendheid in de toekomst kunnen bevorderen.

Om de duurzaamheidsambities een eersterangs plek te geven, moet de formulering ervan vanuit het strategisch management komen met stevig en daadkrachtig leiderschap. Voor publieke instellingen, provincies, steden en dergelijke is dit vaak moeilijker daar het beleid om de vier jaar drastisch kan veranderen; een coalitie heeft immers een zittingstermijn van vier jaar. Hiermee kunnen andere belangen voorrang krijgen.

Lees meer over dit onderwerp.

Procesversnellers

Balance heeft veel ervaring met het aanjagen van processen om ambities, visies en ideeën voor energievraagstukken om te vormen naar te realiseren projecten en succesvolle resultaten. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan doordat we onze procesversnellers inzetten. Dat zijn intensieve dialogen om partijen te verbinden, samenwerking te smeden, risico’s en kansen te doorgronden en financiering te verantwoorden. Deze procesversnellers luisteren naar de namen Kansensessie, Scenarioworkshop, Effectenarena, HEAT, PICO kansenkaart, Interpretatiescan, RiskChallenger en De weg van het geld. Onze procesversnellers zijn interactief, leuk én concreet, zodat we gezamenlijk de volgende stap kunnen zetten. In de workshop hebben de deelnemers met onze procesversnellers kennisgemaakt.

Tijdens de workshop werd aan het publiek gevraagd welk proces zij graag versneld wilden zien. Hier kwamen interessante antwoorden op terug, zoals het versnellen van het aanbestedingsproces, de energietransitie en de participatie van burgers. Na een introductie van alle procesversnellers van Balance werden kaarten uitgedeeld met op elk kaartje een beknopte uitleg van een van de (bovenstaande) procesversnellers. Groepen konden aan de hand van een specifieke casus de kaarten met procesversnellers op een passende volgorde leggen. Dit maakte het tot een interactieve workshop waarbij een inkijkje gegeven werd in de veelzijdige mogelijkheden van de procesversnellers.

 

Begin met typen en druk op enter om te zoeken