Blog

Energieverbruik permanent verlagen?

Maak nieuwe woonwijken écht duurzaam

Minder energieverbruik. Als consument worden we hier steeds kiener op. Maar ook bij projecten is het een belangrijk thema. Zo is business consultant Arne Swart onder andere betrokken bij gebiedsontwikkeling in Almere, Haarlemmermeer en Purmerend waar op geheel eigen wijze wordt omgegaan met energievraagstukken en duurzaamheid. 

Zo wordt in Almere Poort door middel van stadsverwarming uit restwarmte van de energiecentrales in Diemen een CO2 reductie van meer dan 90% gerealiseerd.

De gebiedsontwikkelingen in Haarlemmermeer en Purmerend zijn nog in de opstartfase, maar ook daar is de uitdrukkelijke wens om de nieuwe woonwijken duurzaam vorm te geven. Particuliere woningbouwers vinden hun weg naar zonnepanelen op het dak en innovatieve isolatie in wanden en daken. De uitdaging is dat er in deze economische roerige tijd gekeken moet worden hoe je zonder onverantwoorde investeringen op grote schaal woonwijken kunt verduurzamen. Denk aan slimme energienetten, zonne-energie, aardwarmte en warmte-terug-win-systemen. 

Contact over dit onderwerp? 
Mail Arne Swart via arneswart@balance.nl of Sander Aukema via sanderaukema@balance.nl

Begin met typen en druk op enter om te zoeken