Blog

Dialoogmanagement: investeringsbesluiten beter onderbouwd

‘Het resultaat: meer begrip, nieuwe inzichten en een duidelijk beeld van het effect van een investering’

Organisaties die grote investeringen moeten doen, hebben te maken met complexe afwegingen en besluitvorming. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van analysemethodieken, zoals de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA), of van een business case. Deze laten echter de effecten zien in geld. Wat vaak onderbelicht blijft, zijn de kwalitatieve effecten: de softere factoren die je moeilijk kunt inschatten, maar die net zo relevant zijn. Bijvoorbeeld als er technische innovaties met onzekere uitkomsten in het project zitten. Of als de architect een wat controversiëler ontwerp heeft gemaakt dan voorzien. Wat voelen de bewoners van een woonwijk hierbij? Hoe kan een project een stap verder komen richting realisatie?

Els Beukers, consultant Dialoogmanagement, is op 29 januari gepromoveerd op het gebruik van de MKBA in de Nederlandse planning. Als onderdeel van haar onderzoek heeft zij de methodiek Dialoogmanagement ontwikkeld. Stakeholders gaan onder haar leiding met elkaar om tafel, waardoor een project of patstelling van alle kanten wordt belicht en de effecten in beeld komen. Daarmee ontstaat de rust en de ruimte om de verschillende invalshoeken aan elkaar te knopen. Het resultaat: meer begrip, nieuwe inzichten en een duidelijk beeld van het effect van een investering.

Meer weten?
Bekijk onze aanpak en de training Dialoogmanagement. Of mail Els Beukers voor meer informatie.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken