Blog

Derde kennisbijeenkomst ‘toepassen IPM voor decentrale overheden’ een succes!

“Hoe ‘volwassen’ is uw projectorganisatie?”

Op 23 november vond een drukbezochte kennisbijeenkomst plaats over Integraal Projectmanagement (IPM) bij Waterschap Drents Overijsselse Delta in Zwolle.

Na de succesvolle IPM-kennissessies bij Waterschap Aa en Maas van 15 februari en bij de Provincie Utrecht van 8 juni organiseerde Balance is samenwerking met het PPS Netwerk Nederland en waterschap Drents Overijsselse Delta een derde kennissessie voor decentrale overheden (waterschappen, gemeenten, provincies) over professionalisering van integraal projectmanagement.

Ruim 30 vertegenwoordigers van waterschappen, provincie en gemeentes deelden op 23 november hun ervaringen met het toepassen van IPM in hun projecten. In navolging van de eerdere kennissessies werd deze dag duidelijk dat IPM voor decentrale overheden echt maatwerk is.

Jan Steller, Business Consultant bij Balance gaf een toelichting op de ‘basics’ van het IPM-model en nam de zaal mee in een zelftest ‘volwassenheid van uw projectorganisatie’. Jim van de Geer, afdelingshoofd Projectrealisatie bij Waterschap Drents Overijsselse Delta ging in op  professionalisering van zijn afdeling.

Wil je meer informatie over deze bijeenkomst of over integraal projectmanagement neem dan contact op met Jan Steller of Saskia Vuurens.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken