Blog

Balance en provincie Overijssel zijn partners

"Tezamen gaan wij provincie Overijssel helpen aan een prettige en veilige leefomgeving"

Balance is voor de komende twee jaar (met optie op nog twee jaar) dé partner die de provincie helpt met het inhuren van adviseurs, actief in de fysieke leefomgeving. Op maandag 7 november was de heugelijke ondertekening van de overeenkomsten met alle nieuwe partners. De directeur van provincie Overijssel, Johan Osinga, had de eer om ieder te ontmoeten en succes te wensen. Tijdens de tender bemachtigde Balance van de 15 inschrijvers de 2e plek op kwaliteit en mogen we ons de komende jaren meten aan partijen als RHDHV, het consortium TASK, AT-Osborne & Grondwerk, Witteveen & Bos en Arcadis.
 


Ondertekening Cees Maaskant (directeur Balance) en Johan Osinga (directeur provincie Overijssel)  

Tezamen gaan wij provincie Overijssel helpen aan een prettige en veilige leefomgeving, zowel op het platteland als in de steden. Dat betekent slim bouwen, nieuwe energiebronnen gebruiken, verontreinigingen aanpakken en wateroverlast tegengaan. 

In de huidige economische omstandigheden en door de snelle ontwikkeling van kennis en expertise vindt de ontwikkeling van de flexibele schil in hoog tempo plaats. Ook binnen de provincie Overijssel neemt het aantal externen toe. Volgens het coalitieakkoord vormen zij de flexibele schil rond de vaste kern van maximaal 750 fte. De provincie Overijssel heeft een ontwikkeling ingezet die leidt tot de inrichting van een regie-organisatie rondom kerntaken. Hierdoor neemt de vraag naar tijdelijke deskundigheid toe. Deze behoefte was in het verleden gelimiteerd tot het vervullen van expertise die 'in huis' niet voor handen was, dan wel om piekbehoeften af te kunnen dekken. De toekomst definieert zich door een permanente behoefte aan tijdelijke deskundigen als permanente substantiële aanvulling van het bestand van vaste medewerkers.

Heb je altijd al eens mooie opdrachten willen uitvoeren voor de provincie Overijssel neem dan gerust contact op met Rikkert van der Veer.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken