Blog

Balance aan de slag met procesversneller HEAT

“Alliander DGO en Balance ondertekenen gebruikersovereenkomst voor HEAT”

Donderdag 15 december hebben Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling (DGO) en Balance hun handtekening gezet onder de gebruikersovereenkomst voor het gebruik van de werkwijze HEAT. Alliander DGO heeft HEAT ontwikkeld als hulpmiddel om de mogelijkheden van de aanleg van een energienetwerk te onderzoeken dat gevoed wordt door bijvoorbeeld industriële restwarmte, warmte uit duurzame bronnen of warmte uit biogas.

Vanaf vandaag zal Balance de werkwijze HEAT gaan inzetten om daarmee een bijdrage te leveren aan de realisatie van duurzame energienetwerken. HEAT biedt een innovatieve aanpak en is in dit proces voor Balance een belangrijke aanvulling als procesversneller.

Over HEAT

Met HEAT kunnen partijen samen een energienetwerk ontwerpen en ontwikkelen. Energieproducenten en -afnemers, overheden, leveranciers en andere stakeholders begeven zich binnen de tool in hun eigen, herkenbare 3D-virtuele stad en kunnen eenvoudig en vrijblijvend alle gewenste scenario’s ervaren en bediscussiëren op basis van actuele data. Zo kunnen ze gezamenlijk tot een gebiedsvisie of contractvorming komen, rekening houdend met ieders ambitie en individuele belangen.

Balance & HEAT

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met de energietransitie. Balance wil partijen ondersteunen en adviseren in het realiseren van hun duurzaamheidsambities. Wij helpen partijen deze te herkennen, benoemen en daaropvolgend vertalen naar concrete acties. Met behulp van HEAT kan dit niet alleen sneller, maar ook stukken effectiever en leuker.

De samenwerking met Balance is voor Alliander DGO een grote stap in de ontwikkeling van HEAT. De tool kan daarmee vanaf nu ook door externe partijen worden ingezet ter ondersteuning van hun vaak complexe ontwikkelings- en besluitvormingstrajecten.

Meer weten over HEAT en de mogelijkheden voor uw organisatie? Neem contact op met Sander Berkhout

Begin met typen en druk op enter om te zoeken