Blog

Aan de slag met Metrics om aanbestedingen te winnen

“Scoren op kwaliteit, door inzicht in prestaties”

Om aanbestedingen te winnen, wordt het steeds belangrijker om aan te tonen dat een inschrijver ook expert is. Experts herken je aan het gebruik van dominante informatie, meetgegevens en verifieerbare prestatie informatie (Metrics). Met Metrics toont een expert op eenvoudige en transparante wijze zijn prestaties aan.

Uitdagingen met  Metrics
In de praktijk blijkt dat de beschikbaarheid en het beheer van (de juiste) Metrics de achilleshiel van veel organisaties is. Onderstaande worstelingen met Metrics komen vaak terug in de praktijk:

  • Hoe bepaal ik welke Metrics voor mijn organisatie van belang zijn?
  • Op welke wijze komen Metrics tot stand en hoe geef ik dit vorm in mijn organisatie?
  • Hoe zorg ik voor een adequaat beheer van Metrics in plaats van de huidige wildgroei aan registraties?
  • Hoe zorg ik voor een minder tijdrovend proces voor registratie en gebruik van Metrics?

Nut en Noodzaak van Metrics
Bij EMVI-inschrijvingen behaalt een inschrijver door het gebruik van Metrics concurrentievoordelen, aangezien het onderscheidend vermogen concreet en expliciet wordt gemaakt. Metrics zijn bij Best Value-inschrijvingen zelfs onmisbaar, omdat met Metrics de expertrol en het aantoonbaar kunnen presteren, ook concreet onderbouwd wordt.

Aan de slag met Metrics
MyMetrics.nl en Balance voorzien een training waarin u interactief leert om voor uw organisatie de belangrijkste Metrics in kaart te brengen en te verwerken in de Metrics-software. Na het volgen van deze training bent u in staat om voor uw organisatie te bepalen welke Metrics belangrijk zijn, kunt u deze registreren in de Metrics-software en vervolgens raadplegen voor toekomstig gebruik. De belangrijkste deliverables van de training betreffen:

  • Toelichting op achtergronden, praktijkuitdagingen, do’s en don’ts met betrekking tot Metrics;
  • Demo/gebruikerstraining van Metrics-software;
  • 3 maanden gratis gebruik Metrics-software;
  • Vervolgafspraak inrichting Metrics binnen uw organisatie met A+ gecertificeerd Best Value adviseur;

De training wordt in het najaar van 2017 op drie locaties verzorgd. Kosten van de training (inclusief gratis gebruik software voor 3 maanden & vervolgafspraak met A+ gecertificeerd Best Value adviseur) bedragen € 395,-  p.p.

  • Trainingsmiddag 19/10             Eindhoven (13:30-16:30)
  • Trainingsmiddag 26/10             Veenendaal (13:30-16:30)

 

Herkent u dit en bent u benieuwd naar de verbetermogelijkheden? MyMetrics voorziet in een werkwijze en tooling om Metrics op een efficiënte en effectieve wijze te genereren, registreren en beheren. Met MyMetrics beschikt u over een centrale en uniforme registratie van Metrics. Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Gertjan ter Heurne 06-53637139 / gterheurne@mymetrics.nl

Jaap Peelen 06-52476122 / jaappeelen@balance.nl

 

Begin met typen en druk op enter om te zoeken