Tender Support

Ondersteuning op maat voor elke aanbesteding

licht

Filter per expertise categorie

Ondersteuning op maat voor elke aanbesteding

De prijs is vaak niet meer de enige bepalende factor bij aanbestedingen. Bij Economisch Meest Voordelige Inschrijvingen (EMVI) en Best Value Procurement (BVP) tenders speelt het aantonen van uw kwaliteit een grote en belangrijke rol. Hoe onderscheidt u zich? Wat maakt dat u gaat winnen? De tijd is vaak krap. U heeft op korte termijn kennis en expertise nodig.

Met Tender Support creëren we samen de winnende EMVI- of BVP-stukken. SMART opgestelde, bondige teksten en pakkende presentaties vergroten uw kans op succes. Tender Support van Balance zorgt voor professionele en specialistische ondersteuning bij aanbestedingstrajecten. Dit is mogelijk bij één of alle fases van het aanbestedingsproces.

Toolkit | Oplossingen voor Tender Support

toolkit-expertise

Wil je onze toolkit inzien? Download het gratis!

Tender Support Brochure

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

GebiedsontwikkelingEnergietransitie