Tendersupport

Aanbestedingstrajecten ondersteunen van strategie tot eindevaluatie

licht

Filter per expertise categorie

Een tender winnen op basis van alleen de laagste prijs, behoort al jaren tot het verleden. Afhankelijk van de aanbestedingsvorm, zoals Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI) of Best Value Procurement (BVP), verwacht de aanbestedende partij doordachte plannen, realistische planningen, steekhoudende risico-inventarisaties, onderbouwde beweringen en innovatieve kansendossiers. Balance heeft de expertise en ervaring om daarbij te helpen.

Sinds 2014 houdt Balance Aannemerij zich bezig met het begeleiden van aanbestedingstrajecten bij opdrachtgevers. De begeleiding varieert van ondersteuning op onderdelen (bijvoorbeeld het schrijven van een plan van aanpak of het geven van een interviewtraining) tot intensieve betrokkenheid bij het complete proces. Vanaf het bepalen van de winststrategie tot en met de eindevaluatie.

Voor zowel EMVI als BVP aanbestedingen beschikt Tendersupport over schrijvers, adviseurs, risicomanagers, planners, tendermanagers, contractspecialisten, reviewers, (interview)trainers en coaches. Allemaal ervaren experts die niet schrikken van hectiek, deadlines en tijdsdruk. Daarnaast zijn we goed bekend met de aanbestedende partijen en markten waarin onze opdrachtgevers actief zijn zoals: energie-infrastructuur, weg- en waterbouw, railinfra en groenvoorziening. Omdat succesvol aanbesteden staat of valt met goede samenwerking, besteden wij daar veel aandacht aan. Balance zoekt de juiste combinaties en zorgt voor back-up.

Aanbesteden is maatwerk

Waar het bij de uitvoering van projecten vaak gaat om welke methode wordt gebruikt of welke (management)tools worden ingezet, is dat bij aanbesteden minder relevant. Aanbesteden is maatwerk en onze mensen zijn onze tools. Balance benadert een aanbesteding primair vanuit onze opdrachtgever. Daarbij maken wij optimaal gebruik van zijn vakinhoudelijkheid en combineren dat met de kennis en kunde van onze tenderspecialisten. Afhaken is voor ons en voor onze opdrachtgevers geen optie. Aanbesteden draait immers altijd om de samenwerking en de teamprestatie.

Flexibel waar nodig; geen onnodige verrassingen

Voor een goed lopend aanbestedingstraject is het belangrijk het doel duidelijk te definiëren, het proces helder voor ogen te hebben en de juiste mensen er meteen vanaf de start bij te betrekken. Voor onze opdrachtgever geldt dat hij dan al na moet denken – en beslissen – over welke sleutelfunctionarissen vanuit de projectrealisatie betrokken moeten zijn bij de aanbesteding. Voor ons betekent het dat wij de strategiesessie gedegen voorbereiden, zodat we daarna meteen aan de slag kunnen.

Tijdens de strategiesessie helpen wij de opdrachtgever bij het antwoord geven op vragen als: ‘Wat is er nodig om deze aanbesteding te winnen, wat bieden we aan en waarom zijn wij de meest geschikte partij om de opdracht uit te voeren?’Op die manier brengen we de focus aan die we gedurende het aanbestedingsproces niet meer uit het oog verliezen. We stellen een tenderplanning op zodat alle betrokkenen weten wat wanneer van wie verwacht wordt en we houden het proces goed in de greep. We zijn flexibel als dat nodig is, maar voorkomen dat het tenderteam voor onaangename verrassingen komt te staan.

Aansluitende sectoren
Passend bij de expertise Tendersupport

Meer informatie?

Udo Veenstra
T. 020 676 3993
E. udoveenstra@balance.nl

Coalitiescan leaflet

Coalitiescan

Een democratische manier om belangen evenwichtig in kaart te brengen

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Stratenmakers bouwen een nieuw wegdekAssetmanagement