Tender Support

Ondersteuning op maat voor elke aanbesteding

licht

Filter per expertise categorie

Ondersteuning op maat voor elke aanbesteding

De prijs is vaak niet meer de enige bepalende factor bij aanbestedingen. Bij Economisch Meest Voordelige Inschrijvingen (EMVI) en Best Value Procurement (BVP) tenders speelt het aantonen van uw kwaliteit een grote en belangrijke rol. Hoe onderscheidt u zich? Wat maakt dat u gaat winnen? De tijd is vaak krap. U heeft op korte termijn kennis en expertise nodig.

Met Tender Support creëren we samen de winnende EMVI- of BVP-stukken. SMART opgestelde, bondige teksten en pakkende presentaties vergroten uw kans op succes. Tender Support van Balance zorgt voor professionele en specialistische ondersteuning bij aanbestedingstrajecten. Dit is mogelijk bij één of alle fases van het aanbestedingsproces.

Toolkit | Oplossingen voor Tender Support

toolkit-expertise

Wil je onze toolkit inzien? Download het gratis!

Tender Support Brochure

Projecten uit de praktijk

Project

Herontwikkeling RDM-Oost

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal.

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken.

Meer lezen

Project

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkwaterstaat wil het sluiscomplex bij Eefde gaan uitbreiden met een tweede sluis. Aan Balance de taak om, voor het project Uitbreiding Sluis Eefde, een stakeholderanalyse en -strategie op te stellen, en uit te voeren voor de aanbesteding en realisatiefase.

Op dit moment zijn de wachttijden te lang (deze bedragen zo’n 30 minuten) en de sluis te klein. De sluis is een belangrijk knooppunt wat er toe leidt dat de sluis kwetsbaar is in geval van onderhoud of calamiteiten.

Meer lezen

Project

Multifunctionele ontwikkeling gebied Overhoeks

Balance ondersteunt de gemeente Amsterdam bij dit project door invulling te geven aan de rol van projectleider grond en ontwikkeling.

Balance ondersteunt de gemeente Amsterdam bij dit project door invulling te geven aan de rol van projectleider grond en ontwikkeling. De werkzaamheden betreffen het leveren van adviezen ten behoeve van de planvorming en het tenderen van gronden en te transformeren gebouwen.

Meer lezen

Project

Pilot Kleirijperij

Er is te veel slib aanwezig in de Eems Dollard. Daar moet wat aan gedaan worden, de hoeveelheid aan slib komt de waterkwaliteit namelijk niet ten goede. In de Pilot Kleirijperij wordt daarom met verschillende partijen gezocht naar verschillende manieren om slib om te vormen tot klei.

Door slib uit de Eems Dollard te halen en om te zetten in klei, ontstaat er een win-win situatie: de waterkwaliteit verbetert en er komt klei voor dijkversterking en ophoging van landbouwgrond beschikbaar. In de toekomst zijn meer dijkversterkingen gepland langs de Eems-Dollardkust waarvoor klei nodig is.

Meer lezen

Herontwikkeling RDM-Oost

Uitbreiding sluis Eefde

Multifunctionele ontwikkeling gebied Overhoeks

Pilot Kleirijperij

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

GebiedsontwikkelingEnergietransitie