Subsidies

Begeleiding bij alle aspecten van subsidiemanagement. Vanaf de subsidieaanvraag tot en met de financiële afwikkeling.

 
 

Onze subsidiespecialisten begeleiden opdrachtgevers bij alle aspecten van subsidiemanagement. Daarbij ligt de focus altijd op de lange termijn, met een gestructureerde en integrale aanpak. Wij bieden ondersteuning vanaf de start van de subsidieaanvraag tot en met de financiële afwikkeling. En ook voor specifieke vraagstukken, zoals een haalbaarheidsstudie of inrichting van het subsidiebeheer kunnen opdrachtgevers bij ons terecht.

 

Onze aanpak

In het subsidietraject kunnen wij u bijstaan bij één of alle volgende onderdelen:

  • Matching: we koppelen uw activiteiten aan de thematieken van Nederland en Europa en brengen in kaart welke projecten het meest kansrijk zijn voor welke subsidieregeling. We brengen in kaart waar overheden, bedrijven of organisaties gebruik van kunnen maken.
  • Haalbaarheid: we toetsen de subsidiekansen van een project en daar waar nodig clusteren of definiëren we uw projecten opnieuw, zodat ze in aanmerking komen voor subsidie.
  • De aanvraag: we helpen uw organisatie om het aanvraagtraject snel en soepel te doorlopen.
  • Subsidiebeheer en Compliance: de subsidieverantwoording achteraf vergt iets van uw administratie. Wij richten het subsidiebeheerproces in of nemen het traject in zijn geheel op ons. Ook kunnen wij uw bestaande subsidiebeheer onder de loep nemen en aangeven of deze voldoet aan de regelgeving en subsidieverplichtingen.
  • Training of coaching: we brengen onze kennis over de specifieke subsidieregelingen over op uw medewerkers.

In de praktijk:


De weg door de subsidiedoolhof

Volgens het EU-beleid komt een grote verscheidenheid aan activiteiten in Europa in aanmerking voor subsidiering. Als gevolg hiervan bestaat er een groot aantal EU-fondsen die uw organisatiedoelstellingen kunnen ondersteunen. 

Hoe bepaalt u nu welke van de vele regelingen het meest geschikt is voor uw activiteiten? Balance helpt u graag verder.
 

 


Publieke financieringsmogelijkheden met nationale én Europese subsidies, EIB garanties en leningen.
 

Is uw doel om producten, diensten, huisvesting of uw bedrijfsprocessen te verduurzamen? Europa stelt subsidies en 

financiering beschikbaar voor projecten die óf bijzonder innovatief zijn óf die een positieve impact hebben op het milieu. Wij zijn expert op het gebied van publieke financieringsmogelijkheden met nationale én Europese subsidies, EIB garanties en leningen. Lees meer over onze expertise.

 

 

 

Subsidiemogelijkheden voor innovatieprojectenBeweging in project, kruisverbanden, alles komt samen


Het verbeteren en optimaliseren van uw producten, processen, diensten en technologieën zijn essentieel om de continuïteit van uw bedrijf te garanderen. Maar innovaties op het gebied van geavanceerde productieprocessen worden vaak gekenmerkt door hoge technologische en financiële risico's. Strategische partnerships kunnen hierbij oplossing bieden. Lees hoe Balance u hierbij kan ondersteunen.  

DEEL DEZE PAGINA