Sociaal Domein

Financiële en inhoudelijke grip door praktische en haalbare oplossingen in het Sociaal Domein

licht

Filter per expertise categorie

Balance is bewezen succesvol in het fysiek domein en past dit nu toe in het Sociaal Domein. We kijken naar de financiële en inhoudelijke kant van de opgaven en komen met haalbare oplossingen. Ons doel: betere uitkomsten tegen lagere maatschappelijke kosten.

Balans tussen zakelijkheid en menselijkheid

Onze opdrachtgevers staan voor een grote maatschappelijke opgave. Het beheersen van budgetten, het verkrijgen van de juiste informatie en sturen op de gewenste resultaten is voor hen essentieel. Balance ondersteunt de transformatie in het Sociaal Domein door onze ervaring in het managen van complexe opgaven. Wij maken hierbij ook gebruik van onze expertises uit andere vakgebieden. We verbinden contract-, risico-, en projectmanagement aan politiek-bestuurlijke ervaring en kennis uit de praktijk. We zoeken daarbij altijd de balans tussen zakelijkheid en menselijkheid.

Hulpmiddelen bij verbetering

De relatie tussen gemeenten en zorgaanbieders staat onder druk als gevolg van budgetoverschrijdingen en onduidelijke afspraken. Balance beoordeelt de kwaliteit van overeenkomsten aan de hand van contractreviews. We hebben ervaring met het beheersen en managen van contracten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers. Door contracten te laten beoordelen door onze ervaren contractmanagers, is het mogelijk de kwaliteit van deze contracten te verbeteren.

  • Balance verzorgt workshops in Contractmanagement in het Sociaal Domein. In één dag geven ervaren managers een toelichting op hun vak.
  • Een incompany opleiding bij zowel gemeenten als zorgaanbieders. We bieden praktische handvatten om de grip, zowel inhoudelijk als financieel, te vergroten.
  • Balance biedt intervisie en coaching aan. We ondersteunen en coachen contractmanagers in hun werk en leren ze beter om te gaan met dilemma’s.
  • In een workshop bieden we een competentiescan aan. In teamverband kijken we welke competenties er nodig zijn.
  • Balance maakt gebruik van de perceptiemeter. Dit is een tool waarmee de opdrachtgever (een gemeente) en de opdrachtnemer (een zorgaanbieder) meten of hun percepties bij een opdracht overeenstemmen.

Aansluitende sectoren | Passend bij de expertise Sociaal Domein

Meer informatie?

Sascha Baggerman
T. 020 676 3993
E. saschabaggerman@balance.nl

Van praktische oplossingen naar verbeteren van relaties

Balance biedt praktische en herhaalbare oplossingen. We hebben aantoonbare ervaring in verandermanagement. Met de competentiescan stellen we vast welke competenties binnen gemeenten aanvulling vragen. We bieden opleidingen en trainingen om meer grip te krijgen op budgetten en te sturen op juiste resultaten. Met de contractreview en de perceptiemeter adviseren wij over bestaande en nieuwe contracten. Zo dragen we bij aan een betere relatie tussen de gemeente als opdrachtgever en hun opdrachtnemer. Dat verbetert op langere termijn ook de relatie tussen gemeenten en zorgaanbieders.

Coalitiescan leaflet

Coalitiescan

Een democratische manier om belangen evenwichtig in kaart te brengen

Onze oplossingen
Download en lees het hier

Workshop
Opleiding
Competentiescan

Onze oplossingen | Download en lees het hier

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Om de recreatieve druk op Amsterdam te spreiden, is de transformatie Sloterplas gestart. Balance is betrokken bij de inventarisatie en uitwerking.

Meer lezen

Project

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

De Tuinen van West in Amsterdam, een multifunctioneel recreatiegebied, wordt getransformeerd. Balance is gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren en af te ronden.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), gevestigd in Zwolle, beheert watersystemen, waterkeringen en waterzuiveringen. WDODelta heeft Balance gevraagd te ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen.

Balance heeft nieuwe teams opgezet. Vanaf begin oktober 2019 gaan de bouwteams draaien als zelfstandige teams, gefaciliteerd door het Integraal Projectmanagement Team. Sturing vindt plaats door een centrale stuurgroep van WDODelta.

Meer lezen

Transformatie Sloterplas en Sloterpark

Tuinen van West: multifunctioneel recreatiegebied

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Waar en wanneerContractmanagement Balance