Sociaal Domein

Financiële en inhoudelijke grip door praktische en haalbare oplossingen in het sociaal domein

licht

Filter per expertise categorie

Balans tussen zakelijkheid en menselijkheid

Balance is bewezen succesvol in het fysiek domein en past dit nu toe in het sociaal domein. Dit doen we vanuit onze bewezen expertise op contractmanagement. We realiseren haalbare oplossingen door er financieel en inhoudelijk naar te kijken. Ons doel: betere uitkomsten voor de bewoners tegen lagere maatschappelijke kosten.

Onze opdrachtgevers staan voor een grote maatschappelijke opgave. Het beheersen van budgetten is hier van essentieel belang, het verkrijgen van de juiste informatie en sturen op de gewenste resultaten. Balance ondersteunt het aantoonbaar bereiken van de transformatie in het sociaal domein door ervaring in het managen van complexe opgaven. Expertises uit andere domeinen worden hierbij gebruikt. We verbinden contract-, risico-, en projectmanagement aan politiek-bestuurlijke ervaring en kennis uit de praktijk. We zoeken daarbij altijd de balans tussen de zakelijkheid en menselijkheid. Balance biedt concrete handvatten om dit te bereiken.

Doel bereiken door diverse tools

Balance kijkt, aan de hand van contractreviews, of overeenkomsten van kwaliteit zijn of dat er dingen moeten worden veranderd. De relatie tussen gemeenten en zorgaanbieders staat onder druk als gevolg van budgetoverschrijdingen en onduidelijke afspraken. Balance heeft ervaring met het beheersen en managen van contracten tussen opdrachtgevers en -nemers. Het beoordelen van bestaande contracten door onze ervaren contractmanagers biedt de mogelijkheid om naar een nog hogere kwaliteit te streven.

  • Balance verzorgt workshops in contractmanagement in het sociaal domein. In één dag wordt er door ervaren managers een toelichting gegeven op het vak en op welke wijze deze wordt ingezet.
  • Er kan een opleiding worden gegeven in contractmanagement in het sociaal domein. Een incompany opleiding bij zowel gemeenten als zorgaanbieders. Daarbij bieden we praktische handvatten om de grip, zowel inhoudelijk als financieel, te kunnen vergroten.
  • Balance biedt intervisie en coaching aan. We bieden de mogelijkheid om de ervaren contractmanagers te ondersteunen en te coachen in het werk om zo beter om te kunnen gaan met dilemma’s.
  • In een workshop bieden we een competentiescan aan. Met het team wordt gekeken welke competenties nog behaald moeten worden. Aan de hand van vragenlijsten bepaalt Balance welke competenties wel en welke er niet aanwezig zijn in het team.
  • Balance maakt gebruik van de perceptiemeter. Een tool waarmee zowel de opdrachtgever (een gemeente) en een opdrachtnemer (een zorgaanbieder) kan meten of er dezelfde percepties zijn bij een bepaalde opdracht.

Aansluitende sectoren | Passend bij de expertise Sociaal Domein

Meer informatie?

Sascha Baggerman
T. 020 676 3993
E. saschabaggerman@balance.nl

Van praktische oplossingen naar verbeteren van relaties

Balance biedt praktische en herhaalbare oplossingen. We hebben aantoonbare ervaring in verandermanagement. Met de competentiescan kunnen we kijken welke competenties in gemeenten missen. We bieden opleidingen en trainingen om meer grip te verkrijgen op de budgetten en te sturen op de juiste resultaten. Met de contractreview en de perceptiemeter kunnen we adviseren over bestaande en nieuwe contracten en dragen we bij aan een betere relatie tussen de gemeente als opdrachtgever en de opdrachtnemers. Dat verbetert op langere termijn de relatie tussen gemeente en zorgaanbieder.

Onze oplossingen | Download en lees het hier

Workshop
Opleiding
Competentiescan

Onze oplossingen | Download en lees het hier

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Waar en wanneer