Sociaal Domein

Financiële en inhoudelijke grip door praktische en haalbare oplossingen in het sociaal domein

licht

Filter per expertise categorie

Balans tussen zakelijkheid en menselijkheid

Balance is bewezen succesvol in het fysiek domein en past dit nu toe in het sociaal domein. Dit doen we vanuit onze bewezen expertise op contractmanagement. We realiseren haalbare oplossingen door er financieel en inhoudelijk naar te kijken. Ons doel: betere uitkomsten voor de bewoners tegen lagere maatschappelijke kosten.

Onze opdrachtgevers staan voor een grote maatschappelijke opgave. Het beheersen van budgetten is hier van essentieel belang, het verkrijgen van de juiste informatie en sturen op de gewenste resultaten. Balance ondersteunt het aantoonbaar bereiken van de transformatie in het sociaal domein door ervaring in het managen van complexe opgaven. Expertises uit andere domeinen worden hierbij gebruikt. We verbinden contract-, risico-, en projectmanagement aan politiek-bestuurlijke ervaring en kennis uit de praktijk. We zoeken daarbij altijd de balans tussen de zakelijkheid en menselijkheid. Balance biedt concrete handvatten om dit te bereiken.

Doel bereiken door diverse tools

Balance kijkt, aan de hand van contractreviews, of overeenkomsten van kwaliteit zijn of dat er dingen moeten worden veranderd. De relatie tussen gemeenten en zorgaanbieders staat onder druk als gevolg van budgetoverschrijdingen en onduidelijke afspraken. Balance heeft ervaring met het beheersen en managen van contracten tussen opdrachtgevers en -nemers. Het beoordelen van bestaande contracten door onze ervaren contractmanagers biedt de mogelijkheid om naar een nog hogere kwaliteit te streven.

  • Balance verzorgt workshops in contractmanagement in het sociaal domein. In één dag wordt er door ervaren managers een toelichting gegeven op het vak en op welke wijze deze wordt ingezet.
  • Er kan een opleiding worden gegeven in contractmanagement in het sociaal domein. Een incompany opleiding bij zowel gemeenten als zorgaanbieders. Daarbij bieden we praktische handvatten om de grip, zowel inhoudelijk als financieel, te kunnen vergroten.
  • Balance biedt intervisie en coaching aan. We bieden de mogelijkheid om de ervaren contractmanagers te ondersteunen en te coachen in het werk om zo beter om te kunnen gaan met dilemma’s.
  • In een workshop bieden we een competentiescan aan. Met het team wordt gekeken welke competenties nog behaald moeten worden. Aan de hand van vragenlijsten bepaalt Balance welke competenties wel en welke er niet aanwezig zijn in het team.
  • Balance maakt gebruik van de perceptiemeter. Een tool waarmee zowel de opdrachtgever (een gemeente) en een opdrachtnemer (een zorgaanbieder) kan meten of er dezelfde percepties zijn bij een bepaalde opdracht.

Aansluitende expertises | Passend bij de expertise Sociaal Domein

Meer informatie?

Sascha Baggerman
T. 020 676 3993
E. saschabaggerman@balance.nl

Van praktische oplossingen naar verbeteren van relaties

Balance biedt praktische en herhaalbare oplossingen. We hebben aantoonbare ervaring in verandermanagement. Met de competentiescan kunnen we kijken welke competenties in gemeenten missen. We bieden opleidingen en trainingen om meer grip te verkrijgen op de budgetten en te sturen op de juiste resultaten. Met de contractreview en de perceptiemeter kunnen we adviseren over bestaande en nieuwe contracten en dragen we bij aan een betere relatie tussen de gemeente als opdrachtgever en de opdrachtnemers. Dat verbetert op langere termijn de relatie tussen gemeente en zorgaanbieder.

Onze oplossingen | Download en lees het hier

Workshop
Opleiding
Competentiescan

Onze oplossingen | Download en lees het hier

Projecten uit de praktijk

Project

De Nieuwe Kern & Balance

Gebiedsontwikkeling midden in de Randstad is vaak een grote uitdaging. De Nieuwe Kern is een plan van de Gemeente Ouder-Amstel om het gebied ten noorden van de Johan Cruijff ArenA aan te pakken. Dit gebied ligt tussen de rijksweg A2 en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Het doel is het realiseren van 4.500 woningen binnen een multifunctioneel gebied met ruimte voor publieke, private en particuliere belangen.

Project

Woonbron & Balance

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de participatiewet en jeugdhulp. Alphen aan de Rijn heeft als eerste gemeente in Nederland een eigen inkoopstrategie ontwikkeld. Hierbij zijn de kosten beheerst en is de administratieve last niet toegenomen. Balance hielp bij de ontwikkeling.

Project

Herontwikkeling RDM-Oost

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal.

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken.

Project

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkwaterstaat wil het sluiscomplex bij Eefde gaan uitbreiden met een tweede sluis. Aan Balance de taak om, voor het project Uitbreiding Sluis Eefde, een stakeholderanalyse en -strategie op te stellen, en uit te voeren voor de aanbesteding en realisatiefase.

Op dit moment zijn de wachttijden te lang (deze bedragen zo’n 30 minuten) en de sluis te klein. De sluis is een belangrijk knooppunt wat er toe leidt dat de sluis kwetsbaar is in geval van onderhoud of calamiteiten.

De Nieuwe Kern & Balance

Woonbron & Balance

Herontwikkeling RDM-Oost

Uitbreiding sluis Eefde

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

opleveren en overdragen