Projectbeheersing

De juiste informatie op het juiste moment verbonden

 
 

Voor werkelijk zicht op de status van uw projecten, biedt Balance een onafhankelijke projectaudit.

De juiste beslissingen nemen in een project? Dat kan alleen met een solide informatieproces. Elk moment moet je weten waar je staat: automatisch de juiste stuurinformatie op het juiste moment, op de juiste plek. Over voortgang, kosten en kwaliteit. En vooral over relevante risico’s maar ook kansen. Als al deze aspecten werkelijk met elkaar in verbinding staan, is er sprake van beheersing. 

 

In de praktijk:


Risicogestuurde projectbeheersing = integraal denken

Stuurinformatie van de verschillende disciplines komt vaak als los zand bij beslissers terecht. Dan heb je te weinig controle. Balance heeft álle projectdisciplines in huis en kan daardoor diepte geven aan integraal denken en een risicogestuurde aanpak.

Onze projectleiders, planners, controllers, technici en juristen beschikken altijd over een multidisciplinaire bril. Hun doel is om de verschillende rollen in het project te professionaliseren. Onderdeel daarvan is dat verbinding maken met de collega’s van andere afdelingen binnen het project vanzelfsprekend wordt. Dat leidt tot optimale samenhang tussen: tijd, geld en kwaliteit
 


Nieuwe contractvormen vragen verandering

Projectbeheersing, team, integrale benadering

De manier waarop opdrachtgever en opdrachtnemer samenwerken, is in korte tijd nogal veranderd. Verantwoordelijkheden wisselen van eigenaar en daardoor verschuiven ook de risico’s en de taakverdeling binnen de projectbeheersing. Van projectmedewerkers in alle disciplines vergt dit nieuwe kennis - over contracten, risico’s, planning, control en samenwerking. En vooral ook een verandering in houding en gedrag.

Met ervaring aan zowel de opdracht gevende, als de opdracht nemende kant, helpt Balance organisaties bij de uitdagingen in dit krachtenveld. Naast training, interim of advies heeft Balance de kennis in huis om alle projectpijlers te reviewen en te verbeteren
 


Hetzelfde doen met minder

Infrastructuur, project, rail

Het is steeds vaker onderwerp van gesprek: kan ik mijn projectbeheersing of delen daarvan uitbesteden? De voordelen lijken groot: volledige focus op je core business. De inzet van de projectdisciplines wordt flexibel en dus kostenefficiënter. Je deelt de verantwoordelijkheden met je externe partner en je krijgt ook nog eens de meest actuele kennis tot je beschikking: via specialisten zónder interne organisatiebeslommeringen.

Toch is er ook aarzeling. Het vergt immers veel vertrouwen tussen de partners, heldere afspraken en respect voor elkaars werkwijze. Lastig? Onze ervaring laat zien dat het kan en dat je van outsourcing een groot succes kunt maken.
 


DEEL DEZE PAGINA

 

Onze experts

Rob Jongkind
Business Consultant
Projectbeheersing
T +31 (0)10 511 99 44

Contact

Relevante publicaties