Procesmanagement

Interactief, onafhankelijk en resultaatgericht

licht

Filter per expertise categorie

Projecten in de fysieke leefomgeving zijn complex. Er zijn vaak veel stakeholders die niet altijd hetzelfde belang hebben. De uitdaging is dan om met elkaar toch tot een gedragen resultaat te komen.

Balance levert frisse andersdenkers en ervaren proceskunstenaars. Wat de procesmanagers van Balance gemeen hebben, is een passie voor complexe procesvraagstukken in gebiedsontwikkeling, energietransitie en participatietrajecten. Om tot de beste aanbieding te komen voor opdrachtgevers, denken we graag buiten de lijntjes. Daarvoor hebben wij een ketenaanpak ontwikkeld die breed inzetbaar is bij procesvraagstukken.

Ketenaanpak met procesversnellers

Wij brengen versnelling in projecten en processen in gebiedsontwikkeling, energietransitie en participatietrajecten. Dit doet Balance door een unieke procesaanpak, gebaseerd op wetenschappelijke methoden. In interactieve sessies werken we naar gedragen oplossingen.

Door een slimme aanpak naar snel resultaat

De experts van Procesmanagement bereiden samen met de opdrachtgever de centrale vraag voor en de inrichting van de sessie, afgestemd op de deelnemers. Een professionele en onafhankelijke moderator begeleidt de sessie. Deze zorgt voor een open sfeer om in een kort tijdsbestek tot bruikbare uitkomsten te komen.

De procesversneller is gericht op een kortere doorlooptijd van het proces. Voorop staat het verkrijgen van gezamenlijk inzicht in belangen, het creëren van een gemeenschappelijke taal en draagvlak voor de gekozen oplossingsrichting. Dit geeft als resultaat concrete vervolgstappen. De experts van Balance bieden hierin een frisse blik, onafhankelijke procesbegeleiding, een brede expertise en jarenlange ervaring in een dynamisch werkveld.

Aansluitende sectoren
Passend bij de expertise Procesmanagement

Meer informatie?

Jochem Wellinga
T. 020 676 3993
E. jochemwellinga@balance.nl

Coalitiescan leaflet

Coalitiescan

Een democratische manier om belangen evenwichtig in kaart te brengen

Onze oplossingen
Download en lees het hier

Procesversnellers

Onze oplossingen | Download en lees het hier
Zuid-Holland

Onafhankelijke positie in complex project

“De kracht van Balance is haar onafhankelijke positie in dit complexe traject. Door de rol van Balance is het proces opengebroken, we zijn met elkaar aan tafel gegaan, men heeft inzicht in de processen die spelen en weet van elkaars projecten af. Dit is een belangrijke basis om te komen tot een gezamenlijke oplossing. Daarbij waren de procesversnellers van Balance een prettig middel om partijen onbevangen met elkaar in gesprek te laten gaan. De werkmethoden boden een kans om op een hele neutrale manier het gesprek aan te gaan en op een neutrale wijze het proces open te breken.”

Jan van der Veen
Ambtelijk opdrachtgever provincie Zuid-Holland

Projecten uit de praktijk

Project

Programma Waardemakers

In Overijssel worden met het ‘Programma Waardemakers’ en de hulp van Balance netwerken aangelegd waarin MKB’ers, overheden en kennisinstellingen samen aan duurzaamheid en innovatie werken.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Amersfoort CO2-neutraal

Amersfoort wil volledig CO2-neutraal zijn in 2030. Balance heeft de gemeente geholpen bij de voorbereiding van de ontwikkeling van het geplande warmtenet, om het doel te bereiken.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Onderzoek strategienota energiebedrijf DEVO Veenendaal

Balance heeft voor de gemeente Veenendaal de toekomstbestendigheid van de strategienota van het Veenendaalse energiebedrijf DEVO onderzocht. Het eindresultaat is gepresenteerd aan de wethouder en raadsleden.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Langs de rijksweg A12 bij Veldhuizen komen een aarden geluidswal en een geluidsscherm. Deze maatregelen zullen ervoor zorgen dat de inwoners van Veldhuizen straks minder geluidsoverlast hebben van de A12.

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Programma Waardemakers

Amersfoort CO2-neutraal

Onderzoek strategienota energiebedrijf DEVO Veenendaal

Geluidwerende voorzieningen Veldhuizen

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Contractmanagement BalanceWerkende mensen en kantoorpanden