Procesmanagement

Interactief, onafhankelijk en resultaatgericht

licht

Filter per expertise categorie

Projecten in de fysieke leefomgeving zijn complex. Er zijn vaak veel stakeholders die niet altijd hetzelfde belang hebben. De uitdaging is dan om met elkaar toch tot een gedragen resultaat te komen.

Balance levert frisse andersdenkers en ervaren proceskunstenaars. Wat de procesmanagers van Balance gemeen hebben, is een passie voor complexe procesvraagstukken in gebiedsontwikkeling, energietransitie en participatietrajecten. Om tot de beste aanbieding te komen voor opdrachtgevers, denken we graag buiten de lijntjes. Daarvoor hebben wij een ketenaanpak ontwikkeld die breed inzetbaar is bij procesvraagstukken.

Ketenaanpak met procesversnellers

Wij brengen versnelling in projecten en processen in gebiedsontwikkeling, energietransitie en participatietrajecten. Dit doet Balance door een unieke procesaanpak, gebaseerd op wetenschappelijke methoden. In interactieve sessies werken we naar gedragen oplossingen.

Door een slimme aanpak naar snel resultaat

De experts van Procesmanagement bereiden samen met de opdrachtgever de centrale vraag voor en de inrichting van de sessie, afgestemd op de deelnemers. Een professionele en onafhankelijke moderator begeleidt de sessie. Deze zorgt voor een open sfeer om in een kort tijdsbestek tot bruikbare uitkomsten te komen.

De procesversneller is gericht op een kortere doorlooptijd van het proces. Voorop staat het verkrijgen van gezamenlijk inzicht in belangen, het creëren van een gemeenschappelijke taal en draagvlak voor de gekozen oplossingsrichting. Dit geeft als resultaat concrete vervolgstappen. De experts van Balance bieden hierin een frisse blik, onafhankelijke procesbegeleiding, een brede expertise en jarenlange ervaring in een dynamisch werkveld.

Aansluitende sectoren | Passend bij de expertise Procesmanagement

Meer informatie?

Jochem Wellinga
T. 020 676 3993
E. jochemwellinga@balance.nl

Onze oplossingen | Download en lees het hier

Procesversnellers

Onze oplossingen | Download en lees het hier
Zuid-Holland

Onafhankelijke positie in complex project

“De kracht van Balance is haar onafhankelijke positie in dit complexe traject. Door de rol van Balance is het proces opengebroken, we zijn met elkaar aan tafel gegaan, men heeft inzicht in de processen die spelen en weet van elkaars projecten af. Dit is een belangrijke basis om te komen tot een gezamenlijke oplossing. Daarbij waren de procesversnellers van Balance een prettig middel om partijen onbevangen met elkaar in gesprek te laten gaan. De werkmethoden boden een kans om op een hele neutrale manier het gesprek aan te gaan en op een neutrale wijze het proces open te breken.”

Jan van der Veen
Ambtelijk opdrachtgever provincie Zuid-Holland

Projecten uit de praktijk

Project

Grond & Ontwikkeling

Balance verzorgt coördinatie 200 gebiedsontwikkelingsprojecten

Omdat er in de gemeente Amsterdam circa 200 gebiedsontwikkelingsprojecten lopen, is Balance ingeschakeld voor de coördinatie hiervan.

Meer lezen

Project

Broekpolder

Broekpolder is een natuurgebied van 400 hectare in de gemeenten Vlaardingen en Midden-Delfland. Er is een ecologisch risico vastgesteld waardoor sanering spoedeisend is.

Balance is gevraagd dit project in te passen in Broekpolder, rekening houdend met belangen en betrokkenheid van stakeholders van het natuurgebied. De experts hebben een ontwikkelstrategie gemaakt omtrent verantwoordelijkheid, kader, uitvoering en beheer.

Meer lezen

Project

Oosterwold Almere

Oosterwold is een agrarisch gebied tussen Almere en Zeewolde. Een uniek project omdat de gebiedsinrichting aan het particuliere initiatief wordt overgelaten. Balance levert al enkele jaren een deskundige bijdrage in het procesmanagement.

Balance helpt de gemeenten Almere en Zeewolde met het project op gebied van communicatie, verantwoordelijkheid, organiseren, het risico, het juridische stuk, ze voeren het dialoog met de betrokken partijen en faciliteren bij de participatie in optima forma.

Meer lezen

Grond & Ontwikkeling

Broekpolder

Oosterwold Almere

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

contractmanagement brug constructieWerkende mensen en kantoorpanden