Procesmanagement

Samen met de omgeving komen van kans tot een succesvolle en gedragen oplossing.

 
 

Onze projecten

Heb je een opgave, maar is de weg naar resultaat nog onduidelijk? Zit je op een dood punt in je project? Ben je op zoek naar natuurlijke coalities bij je stakeholders? Moet het draagvlak nog georganiseerd worden? Is een onafhankelijke positie wenselijk? Of zoek je een aanpak die vernieuwend is voor je opdrachtgever? Wij hebben ruime ervaring in complexe procesvraagstukken en werken met een toegewijd team aan een breed scala een opdrachten, van duurzame gebiedsontwikkeling, tot de energietransitie, organisatievraagstukken en meer.

 

In de praktijk:


Weten wat er speelt

Om een proces in beweging te krijgen is gerichte aandacht nodig. Onze procesaanpak is op maat gemaakt voor jouw proces. De aanpak bestaat uit verschillende logisch op elkaar volgende bouwstenen. Wij noemen deze bouwstenen procesversnellers. Onze procesversnellers zijn werksessies waarin deelnemers onder professionele begeleiding de diepte in gaan. Dit verheldert de kansen, raakvlakken, belangen en verwachtingen voor ambitie, beleid of project. 


Inzicht in kansen, effecten en impact

Wij bereiden samen met jou voor welk vraagstuk centraal staat, hoe we de sessie gaan inrichten, met welke discussiemiddelen en met welke deelnemers. Een professionele en onafhankelijke moderator begeleidt de sessie. Deze zorgt voor een open atmosfeer om in een kort tijdsbestek tot bruikbare uitkomsten te komen. We stemmen onze aanpak af op uw behoefte en zetten waar gewenst onze collega experts in om in het proces inhoudelijk tot de beste resultaten te komen. 


Een gedragen resultaat

Onze procesaanpak is gericht op een kortere doorlooptijd van uw proces. Voorop staat het verkrijgen van gezamenlijke inzichten in ieders belangen, het creëren van een gemeenschappelijke taal en draagvlak voor de gekozen oplossingsrichting. Dit geeft de basis voor concrete vervolgstappen.  


DEEL DEZE PAGINA

 

Onze expert

Jacobine Meijer Slooff
Project consultant
Procesmanagement
T +31 (0)6 8113 3265

Contact