OPLEVEREN EN OVERDRAGEN

Tijdens het project een fundament bouwen van gedeelde verwachtingen en constructieve samenwerking tussen opdrachtgever, opdrachtnemer en beheerder – om een duurzame overdracht te realiseren

licht

Filter per expertise categorie

Controle krijgen en houden

Nadat het werk in het kader van een project is opgeleverd, vormt de overdracht van dat werk aan de toekomstige beheerder van het areaal waar dit werk onderdeel van uitmaakt, de laatste stap van het project. Door tijdens het project al actief bezig te zijn met de uiteindelijke overdracht van het te realiseren werk, kun je elkaar op een effectieve en efficiënte manier informatie en kennis geven. Bij een juiste overdracht is een beheerder meteen in staat om de informatie dagelijks toe te passen in de praktijk. Balance zorgt ervoor dat opdrachtgevers controle krijgen over een project en dit houden.

Onze expertise Opleveren en Overdragen (O&O) richt zich op een terugkerend fenomeen. Na oplevering van een bouw-, renovatie- of onderhoudsproject is er onvoldoende rekening gehouden met het belang van de beheerder. Balance lost dit probleem op door projectteams, opdrachtnemers en beheerders op een gestructureerde wijze te helpen bij het proces. We streven ernaar om een project in één dag op te leveren en over te dragen.

Daarbij maken we gebruik van een procesaanpak die gericht is op de oplevering en de daarbij horende informatie- en kennisoverdracht. Dit doen we vanuit een focus op het gezamenlijke belang van de opdrachtgever, opdrachtnemer en beheerder en door duidelijke samenwerkingsafspraken. Het resultaat? Een project is naar aantoonbare tevredenheid op tijd afgerond en overgedragen.

Aansluitende expertises | Passend bij de expertise Opleveren & Overdragen

Meer informatie?

Jonas Kramer
T. 020 676 3993
E. jonaskramer@balance.nl

Beheerstool O&O als rode draad 

De essentie van de aanpak van Balance met betrekking tot opleveren overdragen bestaat uit het bewerkstelligen van een duurzame overdracht. Een overdracht waarbij naar tevredenheid van de betrokken partijen aantoonbaar kan worden vastgesteld dat:

  • Aan alle geldende eisen is voldaan met in begrip van afwikkeling van restpunten;
  • Issues tijdig zijn onderkend van waaruit zowel risico’s zijn beheerst maar ook kansen waar mogelijk zijn benut;
  • De beheerder gesteld staat voor haar rol en taken op vlak van assetmanagement en het in vullen beheer en onderhoud.

 

Om dit vanaf het moment van start van het werk door betrokken partijen te kunnen beheersen, wordt door Balance een Beheerstool O&O opgemaakt: een applicatie waarmee de gestructureerde aanpak wordt ondersteund. Tijdens de realisatie van een project wordt de informatie hier verzameld. Zo wordt er tijdens het proces al actief aandacht besteed aan het oplever- en overdrachtsproces. De gegevens in de applicatie worden getoetst en afgehandeld door de betrokken partijen.

De tool kan generiek worden ingezet. De aanpak is onafhankelijk van de fase waarin een project zich bevindt en van het fysieke domein waar het project zich op richt. Het kan zich richten op bouw-, renovatie- of onderhoudsprojecten.

Het gerealiseerde werk wordt geleverd op basis van geldende eisen. Zo wordt er orde gebracht in de gegevens. Dit komt samen doordat de opdrachtgever, opdrachtnemer en beheerder open en transparant naar het moment van oplevering en overdracht van het werk toegroeien. Door de aanpak van Balance worden risico’s tijdig onderkend en kansen benut.

Onze oplossingen | Download en lees het hier

Productsheet O&O 2018

Tunneltechnische installaties tunnels A73

RWS Programma Maasroute

Onze oplossingen | Download en lees het hier

Projecten uit de praktijk

Project

De Nieuwe Kern & Balance

Gebiedsontwikkeling midden in de Randstad is vaak een grote uitdaging. De Nieuwe Kern is een plan van de Gemeente Ouder-Amstel om het gebied ten noorden van de Johan Cruijff ArenA aan te pakken. Dit gebied ligt tussen de rijksweg A2 en de spoorlijn Amsterdam-Utrecht. Het doel is het realiseren van 4.500 woningen binnen een multifunctioneel gebied met ruimte voor publieke, private en particuliere belangen.

Project

Woonbron & Balance

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de participatiewet en jeugdhulp. Alphen aan de Rijn heeft als eerste gemeente in Nederland een eigen inkoopstrategie ontwikkeld. Hierbij zijn de kosten beheerst en is de administratieve last niet toegenomen. Balance hielp bij de ontwikkeling.

Project

Herontwikkeling RDM-Oost

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal.

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken.

Project

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkwaterstaat wil het sluiscomplex bij Eefde gaan uitbreiden met een tweede sluis. Aan Balance de taak om, voor het project Uitbreiding Sluis Eefde, een stakeholderanalyse en -strategie op te stellen, en uit te voeren voor de aanbesteding en realisatiefase.

Op dit moment zijn de wachttijden te lang (deze bedragen zo’n 30 minuten) en de sluis te klein. De sluis is een belangrijk knooppunt wat er toe leidt dat de sluis kwetsbaar is in geval van onderhoud of calamiteiten.

De Nieuwe Kern & Balance

Woonbron & Balance

Herontwikkeling RDM-Oost

Uitbreiding sluis Eefde

Begin met typen en druk op enter om te zoeken