Opleveren en overdragen

Wij leggen het fundament voor een soepele en duurzame Oplevering en Overdracht

licht

Filter per expertise categorie

Als het werk is opgeleverd, is de overdracht de volgende en laatste stap van het project. Door vanaf de start van het project al actief bezig te zijn met de overdracht van het werk, sorteren we voor op het vergaren van de juiste informatie, documentatie en kennis die de opdrachtgever nodig heeft om het werk in beheer te kunnen nemen. Balance zorgt ervoor dat opdrachtgevers controle krijgen en houden over een project en de oplevering.

Wij maken Oplevering en Overdracht gemakkelijk

Onze expertise Opleveren en Overdragen (O&O) richt zich op een steeds terugkerend fenomeen: na oplevering van een bouw-, renovatie- of onderhoudsproject blijkt dat er onvoldoende rekening gehouden is met het belang van de beheerder. Balance pakt dit probleem aan door het projectteam van de opdrachtgever te helpen bij de structurering van het oplever- en overdrachtsproces, door ook de beheerder daar aan de voorkant bij te betrekken. Op die manier wordt Oplevering en Overdracht in één dag mogelijk.

Dit doen we vanuit een focus op het gezamenlijke belang van de opdrachtgever, opdrachtnemer en de beheerder, met als resultaat een project dat aantoonbaar naar tevredenheid en op tijd is afgerond en overgedragen.

Aansluitende sectoren
Passend bij de expertise Opleveren & Overdragen

Meer informatie?

Frans Twigt
T. 020 676 3993
E. franstwigt@balance.nl

Beheerstool O&O als rode draad 

De Balance aanpak bewerkstelligt een duurzame overdracht, waarbij naar tevredenheid van alle betrokken partijen aantoonbaar kan worden vastgesteld dat:

  • Aan alle eisen is voldaan inclusief de afwikkeling van restpunten
  • Issues tijdig zijn onderkend, waardoor zowel risico’s zijn beheerst en kansen zijn benut
  • De beheerder gesteld staat voor zijn rol en taken in het kader van assetmanagement en het invullen van beheer en onderhoud

 

Om dit vanaf de start van het werk in de vingers te krijgen, zetten wij onze Beheerstool O&O in. Dat is een applicatie waarmee de gestructureerde aanpak voor O&O wordt ondersteund. Tijdens de realisatie van een project wordt de informatie hier verzameld. Zo wordt er al vanaf de start van een project actief en structureel aandacht besteed aan het oplever- en overdrachtsproces. De gegevens in de applicatie worden getoetst op juistheid en volledigheid door de betrokken partijen.

Deze aanpak brengt orde aan in de gegevens die nodig zijn voor O&O en die in elke fase van een project worden aangeleverd. Op deze manier groeien opdrachtgever, opdrachtnemer en de beheerder samen als het ware toe naar het moment van Oplevering en Overdracht.

Coalitiescan leaflet

Coalitiescan

Een democratische manier om belangen evenwichtig in kaart te brengen

Onze oplossingen
Download en lees het hier

Productsheet O&O 2018

Tunneltechnische installaties tunnels A73

RWS Programma Maasroute

Onze oplossingen | Download en lees het hier

Projecten uit de praktijk

Project

Maaswerken-Maasroute

De Maasroute is onderdeel van het programma Maaswerken. Het doel van het project Maasroute omvat het vergroten van de vaarweg. Het verbreden van de vaarweg moet ervoor zorgen dat het geschikt wordt voor de grotere binnenvaartschepen (klasse Vb).

Balance is sinds 2002 structureel in meerdere rollen en functies bij het Programma Maaswerken betrokken. Vanaf 2010 hebben de experts van Balance, in samenwerking met Rijkswaterstaat, een duurzame overdracht ontwikkeld.

Meer lezen

Project

Tunnels A73

Balance is door Rijkswaterstaat gevraagd om zorg te dragen voor een complete en sluitende overdracht van de TTI van de twee A73 tunnels (Roertunnel en tunnel Swalmen). De tunnels zijn in 2007 definitief opengesteld.

Via een specifiek daartoe door Balance opgemaakt plan van aanpak is onder regie van Balance en in nauwe samenwerking met Rijkswaterstaat en onderhoudsaannemer VIALIS vastgesteld hoe de overdracht gemaakt moest worden. Balance heeft dit gerealiseerd.

Meer lezen

Maaswerken-Maasroute

Tunnels A73

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Subsidies BalanceContractmanagement Balance