Omgevingsmanagement

Het doel: samen met de omgeving komen tot projectsucces

 
 

Zoals de term al verraadt speelt de omgeving een belangrijke rol in het succes van projecten. De laatste jaren is de rol van de omgeving en ook het belang van omgevingsmanagement steeds verder toegenomen. De omgeving is mondiger geworden, beter op de hoogte en verlangt steeds vaker inspraak in projecten waarbij zij een belang hebben.

In projecten kan de omgeving zowel kansen als obstakels bieden. Dit is logisch, projecten beïnvloeden de leefomgeving, maar de omgeving beïnvloedt ook projecten. Hier komt de rol van de omgevingsmanager kijken. De omgevingsmanager zoekt continue naar draagvlak, begrip, verbinding en samenwerking met de omgeving. Op deze manier draagt de omgevingsmanager bij aan een soepel lopend project binnen budget en planning in combinatie met een goede afstemming en een tevreden omgeving.

 

In de praktijk:


Voorloper in productuitvragen

Bij de Rijksoverheid is momenteel een trend zichtbaar waarbij omgevingsmanagement als product wordt uitgevraagd in plaats van als interim-opdracht. Met trots kunnen we zeggen dat de eerste productuitvraag voor omgevingsmanagement het programma ‘Verkeersmanagement & Ondersteuning Omgevingsmanagement Schiphol-Amsterdam-Almere’ (SAA), van Rijkswaterstaat, in combinatie met TASK aan Balance is gegund.

Als voorloper binnen deze trend heeft Balance de ervaring in huis om u en uw organisatie te helpen met de transitie naar productcontracten. Onze omgevingsmanagers en adviseurs zijn in staat om invulling te geven aan de producten alsmede om u hierin te ondersteunen. 


Theorie, praktijk én coaching

Groen licht voor project

De huidige samenleving wordt meer en meer gekenmerkt door complexiteit. In vraagstukken en projecten in de fysieke leefomgeving spelen veel verschillende belangen. Komt u daar tijdens projecten en in uw werk ook mee in aanraking? Wilt u weten hoe u stakeholders betrekt, duurzame relaties opbouwt en conflicten en vertraging voorkomt?

Balance biedt de nodige trainingen aan op het gebied van omgevingsmanagement. Met deze trainingen spijkert uw organisatie haar kennis bij en worden uw professionals uitgedaagd om over complexe vraagstukken binnen omgevingsmanagement na te denken. Denk aan thema’s als; de rol van de omgevingsmanager, stakeholdermanagement, omgevingsstrategieën, conflicten en omgevingshinder. 

 


De omgevingswet: impact en verandering

Tekenen contract, ruimte zoeken in de wetten en regels

Er is veel juridische kennis nodig bij de voorbereiding en uitvoering van projecten. De uitdaging is om te voldoen aan de wet- en regelgeving, zonder dat dat nadelig is voor de creativiteit en gezonde omgangsvormen.

In 2019 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft een enorme impact voor organisaties in de fysieke leefomgeving. Ruim 26 wetten op het gebied van bouw, milieu, waterbeheer en ruimtelijke ordening zullen geïntegreerd worden. Dit vergt een verandering van organisaties in de fysieke leefomgeving. Balance biedt expertise vanuit een integrale visie op omgevingsmanagement. Onze juristen zijn in staat om organisaties bij deze verandering te helpen met de benodigde kennis en opleiding over de binnenkort in werking zijnde omgevingswet.  

 


DEEL DEZE PAGINA

 

Onze experts

Gerard Boks
Business Consultant
Omgevingsmanagement
T +31(0)6 2158 3246

Contact