Gebiedsontwikkeling

Bouwen aan een duurzame omgeving

 
 

Onze projecten

Onze laatste publicatie:

Duurzame gebiedsontwikkeling is een maatschappelijke noodzaak. Hoewel er genoeg kansen bestaan om dit mogelijk te maken, lukt het niet altijd om duurzaamheidsambities te vertalen naar tastbare projectresultaten. Het vraagt waardevolle ervaring, kennis en kunde om publieke en private partijen te adviseren en zo duurzame gebiedsontwikkeling te bereiken. Balance heeft daarbij specifieke kennis in huis van projectmanagement, projectondersteuning, omgevingsmanagement, contractmanagement, tender(support), en de koppeling tussen energie- en ruimtelijke opgaven.

De experts van Balance helpen u graag om uw ambities te realiseren, waarin wij focussen op een duurzame ontwikkeling bij gebieden in transformatie en nieuwe ontwikkelingen. Dit wordt enkel bereikt in een context waar stakeholders met uiteenlopende belangen elkaar nodig hebben om duurzame gebiedsontwikkeling te bereiken. Deze situatie zorgt ervoor dat partijen voor dilemma’s komen te staan. Duurzaamheid afdwingen of stimuleren? Sturen op kwaliteit of prijs? En, de omgeving betrekken of juist niet? Het op een juiste manier omgaan met deze dilemma’s leidt tot duurzame gebiedsontwikkeling. 

 

In de praktijk:


Gebiedsontwikkeling en gronduitgifte

Beweging in project, kruisverbanden, alles komt samen

Een belangrijke factor bij gebiedsontwikkeling is de verdeling van het grondeigendom. Dikwijls is sprake van versnipperd eigendom, waarbij de gemeente te maken heeft met een veelheid aan partijen. Vragen die moeten worden beantwoord zijn onder meer: Wat is de beste ontwikkelstrategie? Kunnen de gemeentelijke doelstellingen worden gerealiseerd door samen te werken met de eigenaren, of is actieve verwerving noodzakelijk? Hoe wordt gemeentegrond uitgegeven? Aan 1 partij of juist aan meerdere? Wat is de taakverdeling tussen gemeente en marktpartijen? Wij ondersteunen u bij het maken van de juiste keuzes en begeleiden het proces met marktpartijen en eigenaren. 


Duurzame energie in gebiedsontwikkeling

Aan ambities geen gebrek om een gebied duurzaam te ontwikkelen. Maar de realiteit is weerbarstig. Gebiedsontwikkeling combineren met duurzame energievoorzieningen is complex, de belangen van partijen zijn groot en lijken vaak tegengesteld. Balance bevordert efficiënte samenwerking en adviseert over draagvlak, inhoud, procesinrichting en financiering. Met bijvoorbeeld een energiescan om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Of door de implementatie van duurzame warmtenetten op basis van een goed doordacht warmteplan. Lees meer over onze expertise rond gebiedsontwikkeling en duurzaamheid


Projectmanagement van gebiedsontwikkeling

Kijk eens anders naar een project

Het managen van een project binnen de gebiedsontwikkeling is vakwerk. Het vereist kennis en vaardigheden die over de jaren heen worden opgebouwd. Ervaring met projectmanagement en het aansturen van een projectteam zijn vereisten om van een complex project binnen de gebiedsontwikkeling een succes te maken. Zeker als daarnaast ook rekening gehouden moet worden met thema’s als duurzame energie, milieu, water, infrastructuur of mobiliteit. Deze ervaring brengen de projectmanagers van Balance mee. Omdat ze onderdeel zijn van ons kennisnetwerk zijn ze het gewend om projecten in de gebiedsontwikkeling integraal aan te vliegen. Naast gedreven projectmanagers, zijn ze daarom daadkrachtige gebiedsontwikkelaars.

 

Onze expert