Gebiedsontwikkeling

Creatief bouwen aan een duurzame, leefbare omgeving

 
 

Onze samenleving is continu in beweging. Dat vraagt binnen de gebiedsontwikkeling om oplossingen die steden en dorpen levendig maken, met de beste voorzieningen en waar de economische vitaliteit weer in evenwicht is. Een project in de gebiedsontwikkeling waarin multidisciplinaire thema’s zoals duurzame energie, milieu, water, infrastructuur en mobiliteit verweven zijn. Waarin zelfbouw of herontwikkeling extra kansen bieden. En, waarin de financiële vraagstukken van gebiedsontwikkeling gedragen worden door alle betrokken partijen.

Creatief denken is binnen dit complexe krachtenveld de enige mogelijkheid. De experts van Balance helpen u om oude plannen en ideeën los te laten en nieuwe, duurzame methodes voor gebiedsontwikkeling te omarmen.

 

In de praktijk:


De nieuwe gebiedsontwikkeling

Beweging in project, kruisverbanden, alles komt samen

“Never let a good crisis go to waste”. Zeker binnen de gebiedsontwikkeling heeft dit geleid tot nieuwe instrumenten en inzichten. Projecten worden steeds vaker parallel aan elkaar ontwikkeld, initiatiefnemers en belanghebbenden kunnen variëren van één tot velen en het eindbeeld is nog niet in beton gegoten. Maar hoe creëer je dan toch een visie op gebiedsontwikkeling? Hoe realiseer je deze met de betrokken partijen? En hoe blijft de ontwikkeling financieel overeind? Kan alle kennis over gebiedsontwikkeling van vóór de crisis nu de prullenbak in? Onze experts hebben over deze vragen al een keer nagedacht en een bewezen trackrecord als het gaat om de nieuwe gebiedsontwikkeling.


Duurzame energie in gebiedsontwikkeling

Aan ambities geen gebrek om een gebied duurzaam te ontwikkelen. Maar de realiteit is weerbarstig. Gebiedsontwikkeling combineren met duurzame energievoorzieningen is complex, de belangen van partijen zijn groot en lijken vaak tegengesteld. Balance bevordert efficiënte samenwerking en adviseert over draagvlak, inhoud, procesinrichting en financiering. Met bijvoorbeeld een energiescan om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Of door de implementatie van duurzame warmtenetten op basis van een goed doordacht warmteplan.

Lees meer over onze expertise rond gebiedsontwikkeling en duurzaamheid


De gebiedsontwikkelaar als projectmanager

Kijk eens anders naar een project

Het managen van een project binnen de gebiedsontwikkeling is vakwerk. Het vereist kennis en vaardigheden die over de jaren heen worden opgebouwd. Ervaring met projectmanagement en het aansturen van een projectteam zijn vereisten om van een complex project binnen de gebiedsontwikkeling een succes te maken. Zeker als daarnaast ook rekening gehouden moet worden met thema’s als duurzame energie, milieu, water, infrastructuur of mobiliteit. Deze ervaring brengen de projectmanagers van Balance mee. Omdat ze onderdeel zijn van ons kennisnetwerk zijn ze het gewend om projecten in de gebiedsontwikkeling integraal aan te vliegen. Naast gedreven projectmanagers, zijn ze daarom daadkrachtige gebiedsontwikkelaars.

 

Onze expert