Energie

Van ambitie naar realisatie

 
 

Impact met zon

Het was nog nooit zo interessant om te investeren in zonne-energie. Benieuwd naar de mogelijkheden?

We kunnen er niet meer om heen. Het is nu van alledag en van iedereen. De energietransitie, de weg naar een duurzame energievoorziening. Dit is een weg van veranderingen, keuzes maken en samenwerken tussen zowel burgers, bedrijven als overheid. Dit vraagt om een regierol, om creativiteit en daadkracht. En daar komen de consultants van Balance in beeld. Programma- en projectmanagement met een stevige inhoudelijke basis. Daar kunt u op vertrouwen. Voor overheid, bedrijven en burgerinitiatieven.

 

In de praktijk:


Duurzame energie in gebiedsontwikkeling

Aan ambities geen gebrek om een gebied duurzaam te ontwikkelen. Maar de realiteit is weerbarstig. Gebiedsontwikkeling combineren met duurzame energievoorzieningen is complex, de belangen van partijen zijn groot en lijken vaak tegengesteld. Balance bevordert efficiënte samenwerking en adviseert over draagvlak, inhoud, procesinrichting en financiering. Met bijvoorbeeld een energiescan om duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren. Of door de implementatie van duurzame warmtenetten op basis van een goed doordacht warmteplan. Lees meer over onze ervaringen in  gebiedsontwikkeling en duurzaamheid


Zoek de verbinding en maak uw ambities waar

Beweging in project, kruisverbanden, alles komt samenOveral zijn inmiddels duurzaamheidsambities opgesteld. De uitvoering daarvan blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Grote ambities vragen om kleine concrete stappen. Bovendien dienen alle mogelijkheden en kansen te worden benut. Kieskeurig zijn en eenzijdige oplossingen bieden is geen optie meer. Wacht u met actie tot u een integraal masterplan heeft opgesteld? Balance raadt u aan om samen ‘snel te beginnen’. Het maken van een kansenkaart is een snel en concreet begin. Dit leidt tot praktische mogelijkheden, waarna betrokken partijen bij deze kansen kunnen worden verbonden en gezocht kan worden naar duurzame lokale bronnen. We maken samen een haalbare business-case en de realisatie van het project kan beginnen! Lees meer over het omzetten van energie ambities in de realisatie daarvan.


Aandacht voor het proces 

Beweging in project, kruisverbanden, alles komt samen De implementatie van de energietransitie komt nog moeilijk op gang. Het is vaak niet duidelijk hoe tot concrete acties over te gaan en wie de regie voert. De aandacht zal uit moeten gaan naar het proces van implementatie en verandering. Om dit proces te versnellen is een dialooggericht aanpak en de toepassing van slimme procestools nodig. Bijvoorbeeld onze kansensessie, scenario-workshop, effecten-arena, pico-kansenkaart, HEAT-tool of RiskChallenger app helpen u in korte tijd kennis en ervaringen uit te wisselen. Daarmee krijgen betrokkenen zicht in elkaars verwachtingen, raakvlakken en belangen. Dit brengt niet alleen versnelling, maar ook verdieping en zicht op de kansrijke route waarmee de energietransitie plaats vindt. 

DEEL DEZE PAGINA

 

Onze experts

Relevante publicaties