Assetmanagement

Wij leggen het fundament voor een soepele en duurzame Oplevering en Overdracht

licht

Filter per expertise categorie

Bij Balance geloven we in integraal assetmanagement, ofwel het verbinden van ontwikkelingen en verbeteringen met organisatiedoelen en alle aspecten binnen het (asset)managementsysteem, of met andere systemen in de keten. Vanwege die integrale aanpak zijn onze assetmanagers experts op het gebied van doelmatig, efficiënt en risicogestuurd beheer en onderhoud van assets. 

Integraal assetmanagement was al belangrijk, maar wordt nog belangrijker vanwege de enorme dynamiek bij beheerders van infrastructuur en openbare ruimte. Onder invloed van zaken als energietransitie, klimaatadaptatie en allerlei nieuwe technologieën, neemt de noodzaak van toekomstbestendig assetmanagement alleen maar toe. Bij Balance bent u daarvoor aan het juiste adres, want wij faciliteren de bouw van een wendbaar, innovatief en effectief assetmanagementsysteem. Hierdoor kunnen uw assets aan de gestelde prestatie-eisen voldoen (nu en in de toekomst), worden risico’s beheerst en onverwachte kosten voorkomen.

Onze expertise van integraal assetmanagement omvat de volgende onderdelen:  

    • Implementatie en professionalisering assetmanagement 
    • Ontwikkeling van diverse assetmanagementproducten
    • Risicogestuurd assetmanagement 
    • Data- en informatiemanagement 
    • Assetmanagement borgen in prestatiecontracten en projecten

Overigens gaat onze expertise verder dan de inhoud. Met kennis van zowel de werkomgeving van de beheerders van infrastructuur en openbare ruimte als die van de aannemers en woningcorporaties, zorgen wij voor een succesvolle ketensamenwerking. Ons doel is waarde uit assets creëren, waarbij de mens centraal staat. 

De doelmatige, efficiënte, risicogestuurde en mensgerichte aanpak

Op deze manier van werken en door onze integrale aanpak, helpt dit asseteigenaren, assetmanagers en dienstverleners flexibel met veranderingen om te gaan en te anticiperen op toekomstige ontwikkelingen. De aanpak in detail:

Doelmatig
Omdat wij denken en werken vanuit belangen (van onze opdrachtgevers), ontwikkelingen (in de maatschappij, de markt en het vakgebied) en kansen en risico’s. Wij vertalen dat concreet naar assetmanagementbeleid, -doelstellingen, -plannen en -activiteiten.

Efficiënt
Omdat wij ketendenkers zijn en weten hoe wij nog gescheiden werelden, zoals planvorming en onderhoud, beleid en uitvoering, beheer en projecten met elkaar kunnen verbinden. Afhankelijk van de klantvraag zijn wij in staat onze assetmanagementexpertise te koppelen aan andere Balance-expertises, om zo tot integrale en toekomstbestendige oplossingen te komen.

Risicogestuurd
Omdat wij de techiek beheersen voor het bepalen van de gewenste prestaties van assets en assetssystemen. Ook weten wij welke bijbehorende maatregelen en activiteiten nodig zijn om die assets en assetsystemen te laten presteren. Dat doen we door de prestaties af te wegen tegen de risico’s en kosten.

Mensgericht
Omdat wij enerzijds altijd aandacht hebben voor de menselijke kant en anderzijds weten wat het doel is van de verandering. Deze twee aspecten brengen wij optimaal met elkaar in overeenstemming. Zo zorgen we ervoor dat de mens het beoogde doel bereikt.

Wilt u meer informatie over integraal assetmanagement van Balance? Neem dan contact op met Frans Twigt, Business Consultant.

Aansluitende sectoren
Passend bij de expertise Assetmanagement

Meer informatie?

Frans Twigt
T. 020-6763993
E. franstwigt@balance.nl

Coalitiescan leaflet

Coalitiescan

Een democratische manier om belangen evenwichtig in kaart te brengen

Projecten uit de praktijk

Project

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta), gevestigd in Zwolle, beheert watersystemen, waterkeringen en waterzuiveringen. WDODelta heeft Balance gevraagd te ondersteunen bij nieuwe ontwikkelingen.

Balance heeft nieuwe teams opgezet. Vanaf begin oktober 2019 gaan de bouwteams draaien als zelfstandige teams, gefaciliteerd door het Integraal Projectmanagement Team. Sturing vindt plaats door een centrale stuurgroep van WDODelta.

Meer lezen

Project

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Waterschap AGV ontwikkelde een nieuwe techniek voor het versterken van dijken. In een pilotproject heeft Balance gezorgd voor een sterk projectmanagement. Hier werd gestuurd op samenwerking, tussen diverse belanghebbenden, wat leidt tot resultaat!

Balance heeft in een Integraal Projectmanagement team (IPM-team) het project uitgevoerd, het team bestond uit Waternet, een aannemer en een adviesbureau. Er is een gezamenlijke projectorganisatie opgezet en ingericht

Meer lezen

Project

Salland Twentetunnel

Rijkswaterstaat heeft Vialis gevraagd om het Elektronische Overdrachtsdossier voor de Salland Twentetunnel actueel, betrouwbaar en compleet (ABC) te maken.

Balance heeft invulling gegeven voor Vialis aan deze overdracht. Dit is in mei 2019 afgerond. In de eerste fase is er door Balance een plan van aanpak opgesteld, in de tweede fase is dit verder uitgewerkt.

Meer lezen

Project

Nieuwe Keersluis Limmel

De Nieuwe Keersluis te Limmel in Limburg is het eerste Design Build Finance & Maintenance project ter wereld voor een waterkering.

Keersluis heeft in opdracht van Rijkswaterstaat zorg gedragen voor het ontwerpen, bouwen en 30 jaar onderhoud. Balance kreeg de opdracht om voor Rijkswaterstaat een oplevering en overdracht te maken van alle belangrijke areaalgegevens.

Meer lezen

Waterschap Drents Overijsselse Delta

Waterschap Amstel, Gooi en Vecht

Salland Twentetunnel

Nieuwe Keersluis Limmel

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Tender support BalanceGebiedsontwikkeling