Assetmanagement

Beheer & onderhoud naar een next level

licht

Filter per expertise categorie

Beheer & onderhoud naar een next level

In veel organisaties is het managen van assets van essentieel belang voor de primaire processen. Vaak ligt er dan ook een goede eigentijdse visie en strategie voor Assetmanagement. Toch blijkt de praktijk weerbarstiger en lukt het weinig organisaties om Assetmanagement echt goed te implementeren.

Assetmanagement gaat vandaag de dag veel verder dan het professionaliseren van beheer en onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan uw duurzaamheidsambities. Als geïmplementeerde besturingsfilosofie vertaalt u vanuit uw organisatiedoelstellingen de plannen naar assetgerelateerde beslissingen. Zo gaat Assetmanagement pas echt resultaat opleveren voor uw organisatie

Maar wie visie en strategie wil omzetten in een succesverhaal moet nadrukkelijk de factor mens meenemen. Balance heeft hiervoor een krachtige aanpak ontwikkeld. Wij brengen – gebaseerd op een stevige analyse – inhoud en mens bij elkaar. Zo helpen we u om Assetmanagement naar een hoger niveau te tillen.

Toolkit | Oplossingen voor Assetmanagement

toolkit-expertise

Wil je onze toolkit inzien? Download het gratis!

Veranderkracht via mens en inhoud

Projecten uit de praktijk

Project

Herontwikkeling RDM-Oost

De Grofsmederij (een gemeentelijk monument) is getransformeerd tot een unieke courante multi-tenant bedrijfshal.

Na het faillissement van de Rotterdamse Droogdok Maatschappij is het terrein van de voormalige scheepswerf in verval geraakt. De uitdaging van de Havenbedrijf Rotterdam was om RDM, met een herontwikkeling, tot een aantrekkelijke vestigingslocatie voor innovatieve maritieme maakindustrie te maken.

Meer lezen

Project

Uitbreiding sluis Eefde

Rijkwaterstaat wil het sluiscomplex bij Eefde gaan uitbreiden met een tweede sluis. Aan Balance de taak om, voor het project Uitbreiding Sluis Eefde, een stakeholderanalyse en -strategie op te stellen, en uit te voeren voor de aanbesteding en realisatiefase.

Op dit moment zijn de wachttijden te lang (deze bedragen zo’n 30 minuten) en de sluis te klein. De sluis is een belangrijk knooppunt wat er toe leidt dat de sluis kwetsbaar is in geval van onderhoud of calamiteiten.

Meer lezen

Project

Multifunctionele ontwikkeling gebied Overhoeks

Balance ondersteunt de gemeente Amsterdam bij dit project door invulling te geven aan de rol van projectleider grond en ontwikkeling.

Balance ondersteunt de gemeente Amsterdam bij dit project door invulling te geven aan de rol van projectleider grond en ontwikkeling. De werkzaamheden betreffen het leveren van adviezen ten behoeve van de planvorming en het tenderen van gronden en te transformeren gebouwen.

Meer lezen

Project

Pilot Kleirijperij

Er is te veel slib aanwezig in de Eems Dollard. Daar moet wat aan gedaan worden, de hoeveelheid aan slib komt de waterkwaliteit namelijk niet ten goede. In de Pilot Kleirijperij wordt daarom met verschillende partijen gezocht naar verschillende manieren om slib om te vormen tot klei.

Door slib uit de Eems Dollard te halen en om te zetten in klei, ontstaat er een win-win situatie: de waterkwaliteit verbetert en er komt klei voor dijkversterking en ophoging van landbouwgrond beschikbaar. In de toekomst zijn meer dijkversterkingen gepland langs de Eems-Dollardkust waarvoor klei nodig is.

Meer lezen

Herontwikkeling RDM-Oost

Uitbreiding sluis Eefde

Multifunctionele ontwikkeling gebied Overhoeks

Pilot Kleirijperij

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

ProjectmanagementGebiedsontwikkeling