Assetmanagement

Beheer & onderhoud naar een next level

licht

Filter per expertise categorie

Beheer & onderhoud naar een next level

In veel organisaties is het managen van assets van essentieel belang voor de primaire processen. Vaak ligt er dan ook een goede eigentijdse visie en strategie voor Assetmanagement. Toch blijkt de praktijk weerbarstiger en lukt het weinig organisaties om Assetmanagement echt goed te implementeren.

Assetmanagement gaat vandaag de dag veel verder dan het professionaliseren van beheer en onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan uw duurzaamheidsambities. Als geïmplementeerde besturingsfilosofie vertaalt u vanuit uw organisatiedoelstellingen de plannen naar assetgerelateerde beslissingen. Zo gaat Assetmanagement pas echt resultaat opleveren voor uw organisatie

Maar wie visie en strategie wil omzetten in een succesverhaal moet nadrukkelijk de factor mens meenemen. Balance heeft hiervoor een krachtige aanpak ontwikkeld. Wij brengen – gebaseerd op een stevige analyse – inhoud en mens bij elkaar. Zo helpen we u om Assetmanagement naar een hoger niveau te tillen.

Toolkit | Oplossingen voor Assetmanagement

toolkit-expertise

Wil je onze toolkit inzien? Download het gratis!

Veranderkracht via mens en inhoud

Projecten uit de praktijk

Project

Salland Twentetunnel

Rijkswaterstaat heeft Vialis gevraagd om het Elektronische Overdrachtsdossier voor de Salland Twentetunnel actueel, betrouwbaar en compleet (ABC) te maken.

Balance heeft invulling gegeven voor Vialis aan deze overdracht. Dit is in mei 2019 afgerond. In de eerste fase is er door Balance een plan van aanpak opgesteld, in de tweede fase is dit verder uitgewerkt.

Meer lezen

Project

Nieuwe Keersluis Limmel

De Nieuwe Keersluis te Limmel in Limburg is het eerste Design Build Finance & Maintenance project ter wereld voor een waterkering.

Keersluis heeft in opdracht van Rijkswaterstaat zorg gedragen voor het ontwerpen, bouwen en 30 jaar onderhoud. Balance kreeg de opdracht om voor Rijkswaterstaat een oplevering en overdracht te maken van alle belangrijke areaalgegevens.

Meer lezen

Project

Stationsrenovatie Oostlijn Amsterdam

Dé doelstelling voor Balance bij het Project Stationsrenovatie Oostlijn: 16 metrostations gereed voor gebruik. Een project van de Gemeente Amsterdam, Metro & Tram en bouwbedrijf Hegeman Bouw & Infra B.V.

De grootste uitdaging was het leveren van de opleverdossiers. Balance verdiepte zich in het huidige proces en heeft dit verbeterd. Dit heeft niet alleen een positief effect op SRN Oostlijn, maar ook voor projecten in de toekomst.

Meer lezen

Project

Hoogheemraadschap van Rijnland

Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft een Integraal Projectmanagement Team opgericht. Balance heeft invulling gegeven aan de rol van contractmanager.

Balance heeft samen met Hoogheemraadschap van Rijnland grote stappen gemaakt. Er zijn een contractmanager en technisch manager aangesteld. Een innovatieve positie die de benodigde kennis in huis haalt. Het project loopt tot eind 2024.

Meer lezen

Salland Twentetunnel

Nieuwe Keersluis Limmel

Stationsrenovatie Oostlijn Amsterdam

Hoogheemraadschap van Rijnland

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Organisatie- en TeamontwikkelingGebiedsontwikkeling