Assetmanagement

Beheer & onderhoud naar een next level

licht

Filter per expertise categorie

Beheer & onderhoud naar een next level

In veel organisaties is het managen van assets van essentieel belang voor de primaire processen. Vaak ligt er dan ook een goede eigentijdse visie en strategie voor Assetmanagement. Toch blijkt de praktijk weerbarstiger en lukt het weinig organisaties om Assetmanagement echt goed te implementeren.

Assetmanagement gaat vandaag de dag veel verder dan het professionaliseren van beheer en onderhoud. Denk bijvoorbeeld aan uw duurzaamheidsambities. Als geïmplementeerde besturingsfilosofie vertaalt u vanuit uw organisatiedoelstellingen de plannen naar assetgerelateerde beslissingen. Zo gaat Assetmanagement pas echt resultaat opleveren voor uw organisatie

Maar wie visie en strategie wil omzetten in een succesverhaal moet nadrukkelijk de factor mens meenemen. Balance heeft hiervoor een krachtige aanpak ontwikkeld. Wij brengen – gebaseerd op een stevige analyse – inhoud en mens bij elkaar. Zo helpen we u om Assetmanagement naar een hoger niveau te tillen.

Toolkit | Oplossingen voor Assetmanagement

toolkit-expertise

Wil je onze toolkit inzien? Download het gratis!

Veranderkracht via mens en inhoud

Projecten uit de praktijk

Project

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

De gemeente Amsterdam transformeert Sloterdijk van kantorenlocatie naar een gemengd woon- en werkgebied. Balance is gevraagd als projectleider en ondersteunt Amsterdam bij de transformatie, met als doel het opstellen van tenders.

Balance heeft tenders opgesteld voor erfpachtpercelen waar woningen gerealiseerd kunnen worden. De projectleiders van Balance hebben bijgedragen aan de stedenbouwkundige planvorming, met de focus op financiële haalbaarheid.

Meer lezen

Project

NOM Woningen Leusden

Leusden-Zuid behelst drie voormalige schoollocaties. Deze locaties werden herontwikkeld tot woningbouw. Gemeente Leusden heeft Balance gevraagd om een invulling te geven aan het projectmanagement.

De gemeente heeft Balance gevraagd om de herontwikkeling duurzaam en energiezuinig te realiseren. De gemeente wil een maximale grondopbrengst generen om hiermee gemeentelijke voorzieningen te financieren. Balance heeft de ontwikkelstrategie opgesteld.

Meer lezen

Project

Explosieven

De gemeente Amsterdam ontwikkelt beleid op het gebied van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). Amsterdam heeft grond voor nieuwe woningbouw, uiteraard moet dit op een veilige manier worden gerealiseerd.

Bij nieuwbouw wordt gekeken naar Niet Gesprongen Explosieven. De experts van Balance werken met de meest recente (beleids-)ontwikkelingen en hebben ervaring van detectie tot opsporing. Er worden risicoanalyses gemaakt en onderzoeksvragen geformuleerd.

Meer lezen

Project

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Een transformatiegebied midden in Amsterdam-Zuidoost; Amstel III was bedoeld als kantorengebied, maar maakt nu een doorstart als innovatieve woonwijk. Balance heeft de projectmanager geleverd.

Het sluiten van ontwikkelovereenkomsten voor de realisatie van woningen en de transformatie van de openbare ruimte staan hierin centraal. Het samenbrengen van gemeentelijke ambities, beleid en haalbaarheid van de plannen is een belangrijk speerpunt.

Meer lezen

Transformatie Amsterdam Sloterdijk

NOM Woningen Leusden

Explosieven

Amstel III transformatiegebied – Amsterdam-Zuidoost

Begin met typen en druk op enter om te zoeken

Organisatie- en TeamontwikkelingGebiedsontwikkeling