Blog

Zet warmte in de picture!

Warmte is vandaag de dag een steeds belangrijker onderwerp. Verlaging van de gasproductie in Groningen, het aardbevingsdossier en het voorkomen van de afhankelijkheid van buitenlands aardgas dragen daar aan bij. Middels de warmtebrief aan de Tweede Kamer stelt minister Kamp dat duurzame warmte en het gebruik van restwarmte essentieel en onmisbaar is voor de Nederlandse energievoorziening. Maar hoe gaan we er nu voor zorgen dat warmte ook substantieel gaat bijdragen aan het creëren van een duurzame energievoorziening? Hoe nemen we belemmeringen weg om sluitende business cases te krijgen? En hoe gaan we de consument overtuigen? De antwoorden op deze vragen zijn essentieel voor het welslagen van een transitie naar een duurzame energievoorziening waarin (rest)warmte een substantiële positie inneemt.

Level playing field
De eerste oplossing ligt in het creëren van een set aan beleidsmaatregelen, regelgeving en stimuleringsmaatregelen die ervoor zorgen dat er een level playing field ontstaat. Zodat warmte onderdeel wordt van onze mogelijke duurzame energievoorzieningen, zoals all electric dat nu al is. Dat is overigens makkelijker gezegd dan gedaan. Om warmte naar een volwassen concurrerend alternatief voor de consument te brengen, is een aanpassing van de warmtewet noodzakelijk. Echter, de inzet van warmte gaat veel verder dan alleen het aanpassen van de warmtewet. Het realiseren van de opgave om 20% van onze duurzame energie uit warmte te halen, raakt een heel breed speelveld van beleid, wet- en regelgeving. Zo moet ook de fiscale structuur van belasting op energie, de wijze waarop warmte gewaardeerd en beoordeeld wordt in de bouwregelgeving, de invloed van warmte in relatie tot de huurwetgeving (huurwaarderingsstelsel en huurtoeslag) en het veiligstellen van de leveringszekerheid van industriële restwarmte worden bekeken. Allemaal noodzakelijke stappen om van warmte een level playing field te maken. 

De behoefte van de consument centraal
Om warmte echt op de kaart te zetten in Nederland, moeten we de consument centraal stellen. Thema’s als keuzevrijheid, prijs en comfort zijn belangrijke factoren die de consument afweegt als het hun eigen energievoorziening betreft. De consument laat zich niet meer in een warmtehokje drukken, maar wil transparantie! Warmteleveranciers moeten op het gebied van imago nog een grote inhaalslag maken. Van belang hierbij is dat de sector de dialoog aangaat met de consument. Weten we nu werkelijk wat de consument wil? Dat is volgens mij meer dan alleen een warmte- aansluiting. De consument heeft behoefte aan een betaalbaar verwarmd en gekoeld huis of kantoor. Ook wil ze informatie over het efficiënt omgaan met energie. Warmteleveranciers moeten hiervoor samenwerken met leveranciers van andere duurzame energieproducten. Het is dus geen kwestie van of warmte of all electric, maar samen de beste aanbieding weten te creëren voor de consument.

Nauwe samenwerking tussen publiek en privaat
Tot slot is het van belang dat publiek en privaat nauw gaan samenwerken. Bijvoorbeeld op het gebied van financiering zodat de aanleg van een kapitaalintensieve infrastructuur met warmte aansluitingen voor kantoren en woningen kan worden gerealiseerd. Ook om restwarmte uit de industrie voor de lange termijn zeker te stellen, is die samenwerking cruciaal. Deze samenwerking en het bundelen van projecten leidt tot risicospreiding in tijd en volumes.

Kortom: warmte moet meer in de picture. De wijze waarop de markt, de ministeries en vooral ook de consument de komende tijd gaan samenwerken, gaat het welslagen van de transitie naar duurzame energievoorzieningen voor een groot deel bepalen.

Door: Wim Voogd, business consultant Warmte bij Balance – Advies, Projecten, Interim

Eerder gepubliceerd op www.blog.euroforum.nl

Begin met typen en druk op enter om te zoeken