Blog

Warmtesector, bijt jezelf niet in de staart!

Laat ik eens een knuppel in het hoenderhok gooien: als je vanuit een marketingoogpunt naar de Warmtesector kijkt, dan is er iets fundamenteel mis. Het beeld van de gemiddelde consument rond warmte wordt gekleurd door stigma’s zoals gedwongen winkelnering, duur, ouderwets, geen keuzevrijheid en ver-van-mijn-bed-show. Gek? Nee, dat vind ik niet.

Voor de goede orde: ik draag de warmtesector en projecten met inzet van duurzame warmte een warm hart toe. Al ruim 20 jaar adviseer ik immers op dit soort projecten. Dus ja: ik heb ook een belang. Maar, zonder wrijving geen warmte, dus je moet ook kritisch blijven.

Op het gebied van innovatie en creatieve oplossingen die tegemoet komen aan de nieuwe eisen van consument en maatschappij, zijn de spelers in de Warmte tamelijk stil: er wordt vooral reactief gedacht en gehandeld. Zo wordt de gebondenheid van klanten als een gegeven beschouwd. Vergelijk het eens met de elektriciteitssector die de innovatie voor haar klanten wél in beweging houdt. Ontwikkelingen rond gadgets zoals de intelligente thermostaat, energiebeparingstools en aandelen voor burgers in projecten zoals bij zon-pv en windenergie, ontbreken vooralsnog in de warmtesector. Ooit een boeiend reclamespotje over warmtelevering gezien op TV? Ik niet. Of heb ik iets gemist?

Een belangrijke oorzaak is gelegen in de defensieve verkoopargumenten van de sector rond ontwikkeling en innovatie: de spelers communiceren niet vanuit de kracht van hun product, maar benadrukken de mitsen en maren. “Iets kan niet omdat het alternatief te goedkoop is.” “Het zou goed lopen, als…” of “Ja, in Denemarken lukt het omdat daar het gas veel duurder is dan in Nederland”. “Het Warmteplan moet een aansluitplicht regelen, want alleen dan komt de business case rond…”

Sinds de invoering van de Warmtewet zie ik allemaal tarieven in de markt die tegen of op het maximumtarief zitten. De sector houdt zichzelf klein en is liever op zoek naar instrumentarium van de overheid om een monopoliepositie te behouden.

Een grote mond en kritiek, dat is één. Kom dan maar met oplossingen ook, zegt u dan. Kijk, een aantal spelers is op lokaal niveau al bezig met mooie initiatieven. Alleen om de broodnodige versnelling te realiseren, moeten de spelers de handen ineenslaan om een echte transitie te creëren. Het begint bij open warmtenetten, keuze- en tariefdifferentiatie voor verschillende soorten warmte, efficiëntere warmtenetten en last but not least een goede marketing- en communicatiestrategie naar consumenten en ontwikkelaars.

Kortom: ik hoop van harte dat de huidige duurzame warmteprojecten en verdere initiatieven op dit gebied in een versnelling komen. Maar dit lukt alleen als de warmtesector kritisch is op zichzelf en haar marketing. Anders dan bijten we onszelf in de staart!

Auteur: Wim Voogd, business consultant Warmte en Energie in de gebouwde omgeving bij Balance – Advies, Projecten, Interim. 

Eerder gepubliceerd op www.energeia.nl.

 

Begin met typen en druk op enter om te zoeken