Blog

Onbetaalbaar duurzaam, hoezo groei van het besteedbaar inkomen!

Het draagvlak voor de energietransitie zal de komende jaren onder druk komen te staan. De oorzaak: we spreken te weinig open en eerlijk over de financiële gevolgen van de verduurzaming.

De energietransitie gaat Nederland circa 2-3 miljard euro per jaar kosten (PBL/ECN, 2018). Dit heeft direct gevolgen voor het besteedbaar inkomen van Nederlanders. De rekening van gas zal flink kunnen stijgen met als gevolg dat het besteedbaar inkomen van de lagere en middeninkomens het meest onder druk zal komen te staan. De armste 10% gaat dan 16% van hun besteedbaar inkomen uitgeven aan de Klimaatrekening.

Op dit moment worden een aantal grote thema’s aangepakt waaronder aardgasvrij, extra opwekken van duurzame energie en het verbeteren van de bestaande woningvoorraad. Bij deze thema’s ontstaan een aantal perverse prikkels:

1. De versnelling om tot aardgasvrije wijken te komen geeft een stimulans te beginnen met de relatief makkelijk/betaalbaar te verduurzamen woningen. Het daarmee achteruitschuiven van doelgroepen met lage/middeninkomens maakt het in de toekomst lastiger, omdat door de stijgende energieprijzen de financiële draagkracht dan nog verder zal zijn uitgehold.

2. Een warmtenet is een redder met risico’s. Voor gemeenten en corporaties is het zaak met werkelijk energieverbruik te rekenen, want voor mensen met een smalle/modale portemonnee betekent het warmtenet vaak een verhoging in hun maandelijkse kosten.

3. De meeste subsidies en belastingvoordelen bereiken niet het gewenste duurzame effect en ook spekken ze de portemonnee van burgers/bedrijven die de duurzame investering toch al konden betalen of van plan waren.

Wat dan wel:

Helder presenteren van de ontwikkelingen en mogelijkheden in eenvoudige kleine stappen levert het meeste op. Kijk integraal en niet enkel naar je eigen opgave. Uiteindelijk kom je met een helder en eerlijk verhaal het verst.

Ik begrijp dat er nu vooral pilots worden opgezet en geëxperimenteerd wordt met verschillende oplossingen. Ik vraag me alleen af of een opgave die vele mate groter is dan de Deltawerken wel zo decentraal opgepakt kan worden met verschillen in kwaliteit, prijs en uitvoerbaarheid tot gevolg. Wat de werkwijze ook mag worden, aandacht voor stappen die te volgen en te betalen zijn voor alle doelgroepen is een randvoorwaarde voor het succes van deze energietransitie.

Door: Sven Ringelberg, Business Consultant bij Balance – Advies, Projecten, Interim
www.balance.nl 

Begin met typen en druk op enter om te zoeken