Congres

Nationaal warmte congres 2019 | de transitie naar aardgasvrij

12 november 2019

Datum

Tijd

Locatie

Doelgroep

Aanmelden

Kosten

28 november 2019

09:00 tot 17:30

Evoluon, Noord Brabantlaan 1A, Eindhoven

Het Nationaal Warmte Congres 2019 richt zich op iedereen die wil bijdragen aan de warmtetransitie

Meer informatie over het programma en aanmelden voor het congres via de site van Euroforum

De kosten voor de hele dag bedragen € 49 (energiecoöperaties), € 399 (overheden, kennisinstellingen en woningcorporaties), € 799 (overige belangstellenden)

Nationaal Warmte Congres 2019

De uiteindelijke uitwerking van het Klimaatakkoord komt eraan. Dit betekent dat we concreet aan de slag gaan met de uitvoering. Wanneer duidelijk is wat de rol van alle stakeholders gaat zijn, kan iedereen die rol ook gaan nemen. Goede samenwerking zal essentieel zijn. Hoe vul je je rol in? En welke oplossingen zijn voorhanden om je daarbij te helpen?

De maatschappelijke acceptatie heeft alles te maken met gedragsverandering en het besef dat deze transitie een gezamenlijke opgave is. Maar hoe creëren we dat besef?

Er zijn steeds meer concrete projecten waar we van kunnen leren. Juist die ervaringen zijn waardevol om zelf ook succesvol door te pakken. De focus van deze dag ligt dan ook op ontmoeten en het delen van ervaringen. Maak er een waardevolle dag van en ga naar huis met nieuwe ideeën en handvatten voor je eigen praktijk!

Op de website vind je meer informatie over het programma en alle sprekers.

Open Your Mind-sessie Balance

Gedurende de dag vinden verschillende lezingen en interactieve sessies plaats. Tijdens de Open Your Mind-sessie “Einde aan de chaos van verschillende energietransitie modellen/data is nabij en daarmee krijg je betere tooling” bespreekt Sander Berkhout (Balance) dat data key is!

TKI Mondaine Suite

Als partner in het Consortium TKI Mondaine presenteert hij de TKI mondaine suite voor gemeenten en regio’s. Een suite om transitie modellen, zoals VESTA, PICO en het Energietransitiemodel, eindelijk met elkaar te verbinden. Wat voor de één output is, kan voor de ander input zijn. Maar toch lijkt het momenteel bijna onmogelijk om je data overal vergelijkbaar met elkaar te kunnen benutten. TKI Mondaine geeft hiervoor de oplossing. Een suite die middels een communicatieslag modellen met elkaar laat verbinden. Een synergie van informatie en data om eindelijk een stap verder te gaan in de energietransitie.

  • Suite die de communicatie van datamodellen in de energietransitie faciliteert
  • Balance als partner in het consortium TKI Mondaine
  • Volledig benutten van bestaande en toekomstige data en informatie

Balance: Van Wijkaanpak tot buurtparticipatie met Omons

Net als alle gemeenten heeft ook jouw gemeente de taak gekregen haar woningvoorraad te transformeren en te voorzien van duurzame energie voor 2050. Zoals in het nationaal klimaatakkoord uit december 2018 beschreven staat, zal de transitie aardgasloos, wijkgericht gerealiseerd moeten worden, met ruimte voor initiatieven van onderop. Maar, wat zijn de meest geschikte technische oplossingen? Hoe vindt men draagvlak binnen de wijk? Hoe organiseren we de juiste politieke urgentie en besluitvorming? En niet onbelangrijk, wie betaalt?

Van jouw gemeenten wordt verwacht dit proces te regisseren, waarbij participatie geïntegreerd is in de wijkgerichte transitie aardgasloos. Enerzijds is helder inzicht gevraagd in de technische mogelijkheden, anderzijds is er behoefte aan een afwegingskader om te komen tot de geschikte mix van oplossing(en), met draagvlak van zowel de politiek/bestuurlijke organisatie, als de gebiedspartijen (bewoners, VvE’s, ondernemers en woningcorporaties). Balance zorgt ervoor dat jouw gemeente voldoende geëquipeerd is om de energietransitie wijkgericht te organiseren, maar ook door met de Tool Omons buurten/wijken en bewoners actief bij besluitvorming voor een nieuwe energievoorziening te betrekken.

Nationaal warmte congres

Benieuwd naar hoe je de energietransitie wijkgericht organiseert?
Kom dan naar de Open Your Mind-sessie van Balance!

Wil je meer lezen over energietransitie? Bekijk ons overzicht

Geschreven door:

Sander Berkhout

Sander Berkhout

Senior Business Consultant Energietransitie bij Balance

licht

Filter per blog categorie

Alle blogs
Projectmanagement
Integrale projectbeheersing
Omgevingsmanagement

Centrale overheid
Contractmanagement
Assetmanagement
Gebiedsontwikkeling

Tendersupport
Energietransitie
Subsidies
Aannemerij

Energie
Decentrale overheid
Waterschappen
Private sector

Desktop icon

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste én belangrijkste Balance-nieuws.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken